Powered by Almere-City.nl

Bijzondere scholen in clinch met wethouder Smeeman

Almere 17 Oktober 2001
    
Wethouder Smeeman (VVD)
Afgelopen maandag 15 october was het dan zover. Het door de PvdA-Almere georganiseerde onderwijsdebat (zie elders deze pagina) is een strijd geworden tussen ouders van bijzondere scholen en wethouder voor onderwijs Henk Smeeman (VVD).

De klassieke schoolstrijd tussen Openbaar Onderwijs en de Bijzondere scholen (chr./kath. e.d.) brak in alle hevigheid los.
De PvdA-Almere betoogde in haar persbericht (zie elders) dat de gemeente niet alle problemen, zoals huisvesting en lerarentekort moest neerleggen op ´de bordjes´ van de diverse schoolbesturen.
Volgens de PvdA zou ´het onderwijs´ weer terug moeten op de politieke-agenda.

Smeeman: "Bij mij aan het verkeerde adres"
Diverse scholen voor bijzonder onderwijs, waaronder ´De Pirouette´ maakten de onderwijswethouder verwijten.

    
De Pirouette

Noodlokalen.
Een ouder van de Pirouette klaagde haar nood over het feit dat zij al jaren en jaren met haar kinderen van het ene noodlokaal naar het andere verhuisde.

Smeeman was er niet van onder de indruk en vond dat het debat niet bedoeld was voor privé-probleempjes.

Om zeep
En juist wat de PvdA-Almere nu wilde beogen met het debat (het onderwijs-beleid terug bij de gemeente) hielp Smeeman vakkundig om zeep, door op te merken dat iedereen met klachten niet bij hem moest zijn: "Als onderwijswethouder heb ik helemaal geen bevoegdheden. U moet bij uw schoolbestuur zijn voor dit soort dingen; die hebben de budgetten en de bevoegdheden, waarvoor zij zélf verantwoordelijk zijn".

    
Mevr. J. Tiemersma
Lerarentekort Almere niet opgelost
Bestuursmanager mevr. J. Tiemersma van het bestuur van de Openbare Scholen erkende dat het lerarentekort in Almere niet geheel is opgelost, maar wel....aanzienlijk is teruggebracht. Zij refereerde hierbij aan de 24-miljoen die wethouder Smeeman (VVD) in mei 2001 ter beschikking stelde.

De ouders van de Piroutte vielen over die woorden van Tiemersma.

Loze beloften gemeente Almere
De ouders betoogden dat de belofte van de gemeente Almere, om voor huisvesting van leerkrachten te zorgen, totaal niet werd nagekomen.
De Pirouette verloor onlangs een leerkracht, die het niet lukt met voorrang passende huisvesting te krijgen. Een andere juffrouw van de school dreigt ook te vertrekken omdat de reistijd tussen Leeuwarden en Almere haar te zwaar begint te vallen. Ook zij zou van de gemeente Almere geen medewerking krijgen voor huisvesting.

Wethouder Smeeman deed de zaak af met de opmerking: "Het is niet de bedoeling tijdens het debat hier verder op in te gaan. Er is al contact met uw schoolbestuur (Stichting Katholiek Onderwijs Almere) over deze zaak".

Hierna ontstond groot tumult en het kostte de gespreksleider geruime tijd om de gemoederen te sussen.

PvdA-Almere weer aan zet
Geconstateerd kan worden dat het debat de PvdA-Almere niet gebracht heeft wat zij ervan hoopten. Al was het maar dat wethouder Smeeman (VVD) consequent zich als een bestuurder opstelde die geen bevoegdheden heeft op personeels- en andere onderwijs-gebieden. Hij blijft wel degelijk de problemen op de bordjes van de diverse schoolbesturen leggen.
De PvdA-Almere is weer aan zet na dit ´grote onderwijs-debat´, dat ten doel had het onderwijs weer op de politiek agenda te krijgen.

Tekst: Ruud van den Bosch
foto Pirouette: van website school
foto Tiemersma: uit blad voor Openbaar Onderwijs Almere ´De Passage´
foto Smeeman: Greta Verduin