Powered by Almere-City.nl

Omniworld: Jaartje uitstel

Almere 22 Oktober 2001
Er zijn grote problemen met de financiering van het prestigieuze sportcomplex Omniworld. (centrum maquette).
Het project zou één van de dragers van het nieuwe stadsdeel Almere-Poort moeten worden.

Jaar verder uitstel
De eerste spade gaat nu pas begin 2005 de grond in. Dat deelde wethouder Henk Smeeman (VVD) vorige week in de commissie Sport mede.

Geen belangstelling investeerders
Reeds eerder werd duidelijk dat er geen investeerders waren te vinden die risico-dragend kapitaal in het complex wilden steken. Steeds weer verschoof wethouder Smeeman (VVD) de datum waarop hij bekend zou maken wie de mede-financiers zouden zijn.

Bank Nederlandse Gemeenten
Dochteronderneming van de Bank Nederlandse Gemeenten, het OPP, wil niet langer risico-drager zijn binnen de onderneming Omniworld N.V.
Het OPP wil alleen blijven meedoen als het risico volledig bij de gemeente Almere komt te liggen.

Begin dit jaar heeft de gemeenteraad uitgesproken dat zij dergelijk risico´s niet wenst te lopen.

Gemeente Almere is enige aandeelhouder
Doordat de gemeente Almere 100% van de aandelen in Omniworld bezit is de gemeente eigenaar van ook de voetbalclub Omniworld.

    
Eigendom gemeente Almere

Per jaar gaat er al 10 Miljoen gulden naar de diverse sportclubs (voetbal, basketbal e.d.) uit de gemeentekas.
Zo´n 7 Miljoen per jaar alleen al gaat naar de voetbal-club. Salarissen voor spelers zouden in sommige gevallen meer dan 100.000 gulden per jaar bedragen.

    
Wethouder Smeeman
Smeeman stelde in de commissie Sport dat als het subsidie-contract met de clubs afloopt (in 2002) er niet méér subsidie-geld naar de clubs gaat. Dit zou in feite betekenen dat de clubs andere bronnen van inkomsten moeten zien te vinden of dat de N.V. Omniworld langer met de huidige bijdrage moet doen. Dit zou kunnen betekenen dat spelers minder riante contracten krijgen aangeboden en wellicht bij de (voetbal-)club vertrekken. Daardoor wordt het binnenhalen van een KNVB-licentie-betaald-voetbal nog meer op de tocht gezet.

Europese Unie
Ander probleem waar de gemeente Almere mee komt te zitten is de Europese Unie.
Omdat de Europese Commissie een N.V. (zoals Omniworld), waarvan 100% van de aandelen in handen is van een overheid, ziet als een overheidsbedrijf, moeten andere (ook buitenlandse-) bedrijven in staat gesteld worden om offertes uit te brengen aan Almere voor de bouw van het stadion.
Naast alle ellende die Omniworld op dit moment veroorzaakt op financieel gebied, zouden daar nog eens schadeclaims van Ballast Nedam bij kunnen komen. Door de eisen van de Europese Unie zal het contract met bouwer Ballast Nedam ontbonden moeten worden.

Leefbaar Almere: "Word wakker!"
Volgens Leefbaar Almere maakt Omniworld nu al enorme verliezen. Uit hun dossier zou blijken dat er in het eerste jaar al een verlies is gedraaid van 15,5 Miljoen gulden.
Volgens de, nog niet in de gemeenteraad vertegenwoordigde, partij stort de gemeente Almere (en dat roepen ze al een jaar lang) zich in een financiële put van ellende.

Zij roepen raadsleden op nu eindelijk eens wakker te worden en aan het college van Almere de volgende vragen te stellen:

1. Is het juist dat voor de bouw van Omniworld nog geen enkele founder is gevonden?

2. Is het juist dat, volgens de nog niet gepubliceerde jaarrekening van Omniworld over het eerste jaar een verlies van circa 8 miljoen gulden is geleden?

3. Is het juist dat, volgens het Integraal Businessplan dat ten grondslag ligt aan Omniworld, over dat eerste jaar een winst van 7,5 miljoen gulden had moeten worden gemaakt?

4. Is het juist dat een groot deel van de te verwachten inkomsten voor de exploitatie van Omniworld (tientallen miljoenen guldens) uit de opbrengst van betaald parkeren rond Omniworld zullen worden gehaald?

Idiote situatie
Leefbaar Almere wil dat aan de ´idiote situatie´ een eind komt: "Leefbaar Almere heeft keer op keer gewaarschuwd voor de uiterst riskante financiering van een project dat geen enkel ander belang dient dan dat van de bouwlobby die Almere in zijn greep heeft. Immers, Omniworld is uitsluitend bedoeld voor het beoefenen van betaalde topsport. De clubs die onder de vlag van Omniworld sport bedrijven worden door de gemeenschap betaald. Een volstrekt idiote situatie.", aldus Leefbaar Almere in haar oproep.

Voorts zouden de betrokken wethouders de consequentie moeten trekken uit hun handelen en dienen op te stappen.

Tekst: Ruud van den Bosch
foto´s Omniworld-maquette en F.C. Omniworld: website Omniworld