Powered by Almere-City.nl

Lagere straf voor directie Flevonet

Almere 24 Oktober 2001
De directie van het voormalige Internetbedrijf Flevonet uit Dronten is in hoger beroep door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot boetes van respectievelijk 8000 en 4000. De boetes werden de tweehoofdige directie opgelegd vanwege het verkeerd invullen van een belastingaangiftebiljet, wat belastingontduiking tot gevolg gehad zou hebben.

Het vonnis is lager dan dat van de rechtbank, maar in het geval van de algemeen directeur hoger dan de eis van de advocaat-generaal die hem slechts tot een voorwaardelijke boete wilde laten veroordelen. Rob Franken, de algemeen directeur, en zijn compagnon zijn het niet met de veroordeling eens en kondigen aan naar de Hoge Raad te stappen om het vonnis te laten vernietigen.

Kort na het einde van Internetprovider Flevonet in 1998 werden de beide directeuren gearresteerd door de FIOD en twee dagen lang intensief verhoord in het politiebureau van Almere. De administratie van de voormalige internetprovider werd volledig doorgelicht en de FIOD kwam tot de slotsom dat er belastingfraude was gepleegd ten bedrage van 56.000. Dat bedrag zouden de voormalige directeuren niet hebben afgedragen, terwijl dat volgens de btw-wetgeving wel had gemoeten.

    
Laatste vergadering Flevonet sept. 1997

De zaak heeft eerder gediend bij de arrondissementsrechtbank in Zwolle, waar beide directeuren tot boetes van respectievelijk 20.000 gulden en 15.000 gulden werden veroordeeld, eventueel te vervangen door een aantal maanden gevangenisstraf. Zowel de officier van justitie als de directie van Flevonet gingen in hoger beroep omdat zij zich niet met deze uitspraak konden verenigen.

De afwikkeling van de zaak heeft zo lang op zich laten wachten, dat het gerechtshof in Arnhem heeft geoordeeld dat beide directeuren wel schuldig zijn, maar een lagere straf verdienen. Ze hebben drie jaar lang op de rechtszaak moeten wachten. Zo´n lange wachttijd is verboden volgens het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Ter compensatie is het duo lagere boetes opgelegd van 8000 en 4000. De laagste boete is voor directeur Rob Franken, de hoogste voor diens compagnon.

Franken kan zich hier niet in vinden. Hij wijst erop dat tijdens het hoger beroep door zijn advocaat een brief is ingeleverd van de belastingdienst in Lelystad, die zwart op wit constateerde dat er geen onregelmatigheden waren begaan door de directie van Flevonetwerken.

Tekst: Bart Vuijk (Voor het Dagblad van Almere)
Foto´s: Dirk Verbeek