Powered by Almere-City.nl

Europees "voetbal"

Almere 30 Oktober 2001
De Gemeente Almere wil Europese aanbesteding voor het topsportcomplex Omniworld in Poort voorkomen, omdat zij reeds afspraken heeft gemaakt met bouwcombinatie Ballast Nedam.
Deze bouwers kunnen bij Europese aanbesteding beticht worden van voorkennis en mogen daarom dan geen offerte meer indienen.
De gemeente ziet dan een miljoenenclaim tegemoet.

    
Scala in Milaan
Gezien de recente uitspraak van het Europese hof inzake Scala 2001 in MiIaan, moet de Almeerse gemeente om Europese aanbesteding te kunnen voorkomen de financiële constructie, die ten grondslag ligt aan Omnlworld, aanpassen.

Almere heeft alle aandelen van de NV Omniworld in handen en is nu van mening dat Europese aanbesteding kan worden vermeden als zij het merendeel van de aandelen verkoopt. Het ziet er echter naar uit dat deze maatregel niet voldoende is.

De Milanese gemeenteraad heeft namelijk helemaal geen aandeel In de NV Pirelli.
Deze vennootschap bestaat geheel uit marktpartijen.
Het Europese hof kan het blijkbaar niks schelen waar precies het geld voor het theater vandaan komt.
Het hof zou slechts geďnteresseerd zijn in het feit wie nu de eigenlijke touwtjes in handen heeft.

In de Milanese kwestie lijkt het hof nu gecondudeerd te hebben dat de gemeenteraad van Milaan in feite de opdrachtgever is.

De gemeente Milaan heeft immers, bepaald wie de bouwer is, hoe het gebouw eruit moet komen te zien, en dat het gebouw openbaar toegankelijk moet zijn.

Ook de Almeerse gemeenteraad wil een dikke vinger in de pap houden bij de realisatie van Omniworld.
Zo heeft zij de vennootschap opgescheept met HBG/Ballast Nedam. En de gemeenteraad heeft reeds afspraken gemaakt met de NV Omniworld in de ontwikkelingsovereenkomst.

Als de aandelenverhouding in de NV Omniworld straks wordt veranderd, wordt het de vraag of de gemeenteraad het gepresenteerde ontwerp van de NV Omniworld nog kan goed- of afkeuren.
Ook wordt het de vraag of de raad in december nog bindende kaders kan aangeven bij het gepresenteerde businessplan.

Als dit het geval is, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat er Europese aanbesteding zal moeten plaatsvinden.
Europese aanbesteding lijkt slechts te kunnen worden voorkomen als er geen afspraken worden gemaakt tussen de gemeente en de NV Omniworld, én de gemeente een minderheidsaandeel heeft in de NV, én de NV Omniworld wijzigingen kan aanbrengen in de oorspronkelijke plannen, zoals het zelf kiezen van een bouwbedrijf.
Het contract dat de gemeente Almere heeft met HBG/Ballast Nedam zal dan evengoed open gebroken moeten worden.
De gemeente Almere kan dan ook een miljoenenclaim tegemoet zien.

Noot van de redactie: In het Dagblad van Almere van vandaag (30 oktober 2001) laat wethouder Smeeman (VVD) weten geen Europese aanbesteding te willen, omdat daardoor Omniworld een grote vertraging zal oplopen.
Verder ziet Smeeman geen schadeclaim van Ballast Nedam in het verschiet liggen: "Ze lopen dan het risico de verhouding met de NV Omniworld te verstoren, waardoor ze dan de rest -kantoren e.d. in Poort- ook niet meer mogen bouwen".


Tekst: Kanttekening van Maaike van den Bosch (voor het Dagblad van Almere)
bij Omniworld kan les leren van Milaan
Foto: Scala in Milaan