Powered by Almere-City.nl

Leefbaar Almere blijft getuigenispartij.

Almere 06 November 2001
Op de website van Leefbaar Almere is een discussie ontstaan met enkele ´kopstukken´ van die partij. De vraag die daar zo langzamerhand begint te rijzen is of Leefbaar Almere ´vuile handen´ wil maken indien zij toe zouden treden tot het college.

    
Meepraten bij Leefbaar Almere
Beste stuurlui staan aan de wal
Leefbaar Almere maakt op haar site duidelijk dat zij niet uit zijn op regeermacht. Liever blijven zij als stuurlui aan de wal staan om vanuit de gemeenteraad het schip bij te sturen. Een van de Leefbaren, Jeroen Mulder, gaat ervan uit dat zij niet in het College van B&W komen. En dat is helemaal niet erg, zo schrijft hij.
"Wij zullen echt heel anders worden" en "Onze opstelling zal non-conformistisch zijn" zijn meningen van Jeroen Mulder, die ondersteund worden door zijn partijvoorzitter Frits Huis.
    
Frits Huis
En Huis kan zich ook volledig vinden in: "De verbetering van de kwaliteit van het bestuur zal ook mogelijk één van onze speerpunten worden, daarover valt in ieder geval niet met mij te onderhandelen."
En dat zal moeten gebeuren, zo valt er te lezen, door tegenstanders te overtuigen, want compromis-partijen zijn er al genoeg in de Almeerse gemeenteraad.

Geen compromissen
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat Leefbaar Almere dus niet het plan heeft toe te treden tot het college van B&W. Door die opstelling blijft voor de partij niets anders over dan te proberen andersgezinden te overtuigen van haar eigen ´gelijk´.

Als je niet beter wist zou je kunnen denken met een buiten-parlementaire aktiegroep ipv. met een lokale politieke groepering van doen te hebben.

De kiezer krijgt in ieder geval helderheid over wat Leefbaar Almere voor haar kiezers zal gaan doen. Niet het verbeteren van de bestuurlijke kwaliteit door zelf bestuursverantwoordelijkheid te nemen, maar door te roepen vanaf de zijlijn.

Frits Huis sluit uit dat de personen op de kandidatenlijst van Leefbaar Almere wethouder worden. Toch houdt hij de mogelijkheid open dat Leefbaar Almere alsnog met een wethouder van buiten de raad zou kunnen toetreden tot de ´regeermacht´.

Huis: "Wel kan ik mij voorstellen dat we, mochten we in de oppositie komen, meestemmen met voorstellen die het dichtst bij onze programmapunten komen. Maar dan wel nadat gebleken is dat onze voorstellen door een meerderheid van de gemeenteraad worden afgewezen."

Voor wat hoort wat?
Toch een compromis-bereidheid? Met zo´n opstelling moet Leefbaar Almere er helemaal voor oppassen om niet in de zgn. ´achterkamertjespolitiek´ te verzeilen, waar ze zelf zo´n hekel aan hebben. De kans is dan immers groot dat er ´handel´ zal gaan plaatsvinden, waarbij het meestemmen de tegenprestatie vormt en er een ´voor wat hoort wat´-sfeertje ontstaat.

Drensen
Zo´n voorstel zou kunnen gaan over het betaald parkeren. Leefbaar Almere belooft de kiezer dat betaald parkeren zal worden afgeschaft als zij in de gemeenteraad komen. Gezien de non-conformistische en niet-tot-compromissen-bereid-zijnde opstelling van de Leefbaren zal daar niets van terecht kunnen komen. Een partij die zich zo opstelt zal immers voor de kiezer niets kunnen betekenen.

De opstelling als: ´wij zijn de beste stuurlui, maar helaas staan we aan de wal´, getuigt welliswaar van een zekere zelfingenomenheid maar mist iedere dadenkracht.
Het beeld dat de gemeenteraad de komende vier jaar met een Leefbaar Almere kan opleveren, zal daardoor dus inderdaad heel anders zijn.....

"Een drensend kind dat steeds maar roept dat mama de verkeerde dingen in het winkelwagentje gooit, terwijl het zelf geen enkele moeite wil doen bij de betere vakken te komen, waar de A-merken liggen, die het zelf wil hebben."

Tekst en foto´s: Ruud van den Bosch