Powered by Almere-City.nl

Almere Kennisstad

Almere 07 November 2001
    
Els Görtemöller
Gisteren werd er weer een bijeenkomst gehouden in het Alnovum van het Platform Almere - ICiTy, op uitnodiging van Els Görtemöller namens Platform Almere I-CiTy.

    
Cor de Ruijter

Inleiding
Ook Cor de Ruijter, dir.van IIE (ofwel Institute for Information Engineering) hield een inleiding voor een zaal van zo´n 100 aanwezigen, waarna Peter van Eijk, projektleider van "Almere Kennisstad" de eerste serie projekten in het kader van Almere Kennisstad toelichtte.Hij hield een Powerpoint-presentatie en startte met een foto van het Muiderslot (het Almeerse kasteel laat nog even op zich wachten).Maar het bijzondere van het Muiderslot was, dat er een Muiderkring ontstond: eigenlijk een kenniskring ´avant la lettre´ !


    
Peter van Eijk
Lezing Peter van Eijk
Er was een lokatie: het Muiderslot, 17e eeuw. Wie kwamen er? Schrijvers als Hooft, Vondel, Huygens en wetenschappers als Vossius en van Baerle; en stadssecretaris Mostaert.
Wat waren de onderwerpen van gesprek? Onder andere: literatuur, muziek, enz.
Wat was het doel? Kennis halen + kennis brengen en tegelijkertijd: de rijkdom van de ontmoeting met geestverwanten!

Onze tijd
Eigenlijk is dit heel goed te transformeren naar deze tijd; alleen zijn de onderwerpen nu:

* oude....nieuwe.....digitale economie
- van 1998-2000 is het aantal internet-huishoudens verdrievoudigd; een groeiende markt voor elektronisch winkelen via internet.

* de strategische opgave voor Almere 2001-2010
    
Peter van Eijk
- inwoners gaan naar 200.000; aantal woningen naar 19.000; een beoogde banengroei van 5000 banen per jaar; de ICT-sektor wordt een belangrijke pijler.

* het programma Almere Kennisstad
- Almere heeft de ambitie om Kennisstad te worden omdat er f. 10 miljoen geinvesteerd wordt, in de komende 3 jaar, in het dichterbij brengen van doelen op het gebied van Wonen, Werken & Leren, Welzijn; men wil samenwerken met publieke en private organisaties.
Publiek-private samenwerking is begonnen op 11 okt.2001; gestart wordt met 12 projekten.

* wat betekent dit voor ons?
Almere Kennisstad betekent dat het als projekt gericht is op Wonen, Werken, Welzijn; bedoeld voor ´iedereen´ (=burgers, ondernemers, enz.).
De participanten investeren zelf ook; er zijn altijd meerdere partijen bij betrokken en....een nauwe samenwerking met het Platform I-CiTy.

    
Netwerken

Wie weet
Wie weet, ontstaat hier nu ook een Almeerse "Kenniskring", waar ondernemers, bestuurders, overheidsmanagers, ICT-ers en geestverwanten elkaar ontmoeten om -net als in het oude Muiderslot- kennis te halen en kennis te brengen, zij het nu op het gebied van ICT en kennisontwikkeling.

    
Netwerken
    
Ellen Breider

Alsnog participeren
Voor nieuwe participanten: er komt een 2e ronde projekten, waarvan de besluitvorming zal plaatsvinden jan/feb 2002; vanaf nu zijn uw ideëen en inbreng welkom!

Er is een loket programmaburo Almere kennisstad geopend; voor alle info: Ellen Breider

e-mail: ebreider@almere.nl


Tekst en foto´s: Greta Verduin