Powered by Almere-City.nl

111 Ontwerpen voor Museumbos

Almere 12 November 2001
    
Ouwerkerk feliciteert de prijswinnaars
Zaterdag 10 november 2001 werden in het Stadhuis Almere de geselekteerden bekendgemaakt die hadden meegedaan aan de wedstrijd van Stichting Bosland om een eigen invulling te geven aan het begrip "BOS´: zo persoonlijk en eigenzinnig mogelijk maar ook uitvoerbaar en duurzaam. (zie ook Archief Guldennet 8-11-2001)

Prijsuitreiking
Aan een onafhankelijke jury werd gevraagd om 10 ontwerpen te selekteren, waarvan 3 prijswinnaars.
De eerste prijs was f. 5.000.=, de tweede prijs f. 3.000.= en de derde prijs goed voor f. 2.000.= .

Bovendien heeft de Stichting Bosland de intentie om alle 10 ontwerpen ook daadwerkelijk uit te voeren i.s.m. de ontwerper, de gemeente Almere en Staatsbosbeheer (die ook eigenaar is van de grond). Als eerste stap zal aan de geselekteerden worden gevraagd hun ideen verder uit te werken tot een realiseerbaar ontwerp.

    
Titia Frieling
Titia Frieling maakte het jury-rapport bekend en Burgemeester Hans Ouwerkerk mocht de geselekteerden en de prijswinnaars bekendmaken en alle geldprijzen overhandigen. Hij kreeg daarna een boekje/catalogus overhandigd (te koop voor f.38.50) waarin alle ontwerpen zijn opgenomen.

De winnaars
3e prijswinnaar werd Martijn Schenk met ´CIRKELPAD´ (Next architects)
2e prijswinnares Birthe Leemeijer met ´IN EENZAAMHEID´ en
1e prijswinnaars Boto van der Meulen i.s.m. Hans Reitsma met ´TEMPO´

    
En van de Maquettes

Tekst en foto´s: Greta Verduin