Powered by Almere-City.nl

Velsink stelt zich boven partijbelang

Almere 13 November 2001
    
Gijsberts maakt bekend
"En op nummer 22 Mieke Velsink. Dat is onze kandidatenlijst, dus met name de eerste zestien gaan we d´r van uit dat die aktief worden; sowieso in een glansrijke overwinning waarin wij de gemeenteraad van Almere gaan vervullen in de komende periode. Onder aanvoering van Henk Smeeman, een ervaren rot in het vak en heel Flevoland kan van dit team genieten. We gaan over tot de kwaliteit en de orde van de dag." daarmee maakte Bert Gijsberts tegenover de pers bekend, waartoe de urenlange vergadering in het Lido in Almere geleid heeft voor de VVD Almere.

Zo moeilijk is het nog nooit geweest
Positief gestemd was een ieder op de ledenvergadering van de VVD, waar besloten zou worden over de definitieve kandidatenlijst van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2002. Mieke Velsink en haar "email affaires" drukte echter zwaar op deze voor de VVD belangrijke avond. Ondanks adviezen van het bestuur van de VVD besloot Mieke Velsink op de lijst te blijven staan. "Me terugtrekken van de lijst, zou ik als een schuldbekentenis zien." En dus koos zij voor de optie om zich op de laatste plaats te laten zetten. Daarmee meende zij haar onschuld te kunnen aantonen. Volgens de statuten kon zij deze houding ook aannemen. Eenmaal op de lijst gezet, kan een kandidaat niet meer van de lijst worden afgehaald. Het bestuur van de VVD heeft in dit geval dus correct gehandeld. Maar correct is natuurlijk niet tevreden.

    
Velsink
Velsink volhardt
Op de VVD-vergadering voerde Velsink zelf nauwelijks het woord. Dat liet zij over aan voorzitter Bert Gijsberts, die namens haar aan de leden meedeelde dat mevrouw Velsink enkel bereid was een compromis te aanvaarden. De laatste plaats die te ´vergeven´ was luidde nr. 23 van de lijst. Margo Toorop echter liet weten zelfs die laatste plaats verkiesbaar te achten. Toorop wilde alleen fungeren als ´lijstduwer´ en liet zich derhalve, om zelfs niet de kans te lopen verkozen te worden geheel van de lijst halen. Zo kwam Velsink op de laatste plaats : nr. 22 terecht. De oprechtheid van Margo vormde een schril contrast met de harde lijn van Velsink.

Rotte appel
Ondanks strubbelingen getuigde de VVD van een positieve instelling door de verkiesbare plaatsen (zonder verkiezing door voorkeurstemmen) te laten innemen door leden die zich niet lieten afschrikken. De toekomst zal leren of de democratie te buigen is door autocratisch gedrag.

De definitieve lijst van de VVD werd door de leden als volgt samengesteld:


1) Henk Smeeman
2) Douwe Halbesma
3) Martin Sinke
4) Klaas Jongejan
5) Willem Gasman
6) Elma van den Worm
7) Bert de Jong
8) Gert-Jan Raven
9) Willem Boutkan
10) Ellentrees Müller
11) Rob Raman
12) Luc Orbons
13) Joep Kramer
14) Nico Kooij
15) Monique Uffen
16) Rob van der Tweel
17) Ronald Zwiers
18) Matthijs ten Brink
19) Frans van Dijk
20) Peter Kooij
21) Pascal Falkmann
22) Velsink

Tekst: Rob Franken
Foto´s Birgit Bosch