Powered by Almere-City.nl

Niemand kan zich beter wensen...

Almere 14 November 2001

Rudimentaar: "Niemand kan zich beter wensen...
........... dan een Amsterdammer te zijn"

(commentaar van Ruud v.d. Bosch)

Dat vindt onze lokale, niet door de gemeenteraad gehinderde, PvdA-superbons burgemeester Ouwerkerk blijkbaar.

Nu mag bekend worden verondersteld dat burgemeester Ouwerkerk een soort superlobby in Den Haag voert (bureau-kosten bovenop het burgemeestersalaris), waarvan de opbrengst nu al, volgens VVD-wethouder Halbesma, al zo´n 200 Miljoen heeft opgeleverd. Dat is wat de ingedutte raadsleden zich, als een soort plaatsvervangende Prozac, door dit college van B&W telkenmale laten inlepelen, als ook minister Netelenbos (PvdA), bijgestaan door secr.generaal Pans (ex-burg. Almere en....ůůk PvdA), zich er mee gaat bemoeien.

ROA; revisited
Naar nu blijkt ziet Ouwerkerk kansen om het Flevolandse ´levenswerk´ van zijn partijgenoot (PvdA) Han Lammers, die als een leeuw voor Flevoland gevochten heeft, toch nog aan Den Haag te verkopen.
Want.....

Stadsregio Amsterdam
Er is een een nieuwe wet die het mogelijk maakt dat Almere zich toch gaat aansluiten bij een (nieuw) op te richten Stadsregio Amsterdam. Vergelijkbaar met de, begin jaren ´90 van de vorige eeuw in beeld zijnde, stadsprovincies, waarvoor staatssecretaris Nauta (Binnenlandse zaken) en het toenmalig kabinet zich sterk maakten. Almere zou toen moeten opgaan in het ROA (Regionaal Overleg Amterdam, waarbij zelfs Oostzaan als zelfstandige gem. was aangesloten).
Almeers burgemeester De Cloe (PvdA) en een hele rits wethouders brak er zijn nek over, om nog maar te zwijgen van het feit dat we er, indirekt, Leefbaar Almere aan te danken hebben.

Amsterdam Zuid-Oost
Als het aan Ouwerkerk ligt wordt Almere geÔnjecteerd in Amsterdam en verwordt tot een Amsterdam Zuid-Oost ´ten oosten´.

De boete die Almere moest betalen in 1993/1994 omdat Almere uit het ROA (Regionaal Overleg Amsterdam) stapte bedroeg 150 Miljoen gulden.
75 Miljoen daarvan is betaald. Over de volgende 75 Miljoen moest Ouwerkerk met zijn partijgenoot (PvdA) en burgemeester van Amsterdam (Schelto Patijn) nog eens een plannetje bedenken.
Het hele ´huidige´ college ging in............... ging daarna bij de toekomstige bestuurders van Almere op bezoek om de ´horloges gelijk te zetten´.

Ouwerkerk´s newspeak; "niet verder de polder in oriŽnteren"
"Als we ons aansluiten bij zo´n groot stedelijk gebied (Amsterdam) lig je weliswaar in Flevoland, maar heb je er (Flevoland) weinig mee".
en.... "De bestuurlijke praktijk is dat we ons richten op nu Amsterdam..."We oriŽnteren ons niet verder de polder in", aldus onze Almeerse burgemeester Ouwerkerk
(PvdA).

PvdA zoekt baantjes
Het moge duidelijk zijn dat de PvdA-Almere er wel voor zorgt dat, dmv. het telkens weer opnieuw pogen van het creeŽren van nieuwe bestuurslagen (alsof er nog niet genoeg zijn) haar macht steeds meer wil uitbreiden. Vandaar ook dat Ouwerkerk met zijn ´maatje´ ex-burgemeester Pans (PvdA), die Almere inruilde voor Verkeer en Waterstaat, een voorstander is om Almere uit de provincie Flevoland los te maken.

Den Haag: "Ouwerkerk is onze man"
Wat de Almeerse gemeenteraad nog steeds niet schijnt te begrijpen (neem nog een prozacje :-) is dat Ouwerkerk niet voor niets door Den Haag ´geparachuteerd´ is, na zijn debacle in Groningen, om een zachte landing in Almere te mogen maken.

Niet voor niets krijgt Almere met zijn lobby voor voorzieningen in Den Haag niets voor elkaar. De files blijven. Voorzieningen zullen achter blijven lopen bij de opgelegde bouwtaak, ondanks alle protesten richting Den Haag.

    
Ongeleid projectiel

Met dank aan.....; ongeleid projectiel Ouwerkerk
Den Haag (Netelenbos en Pans) heeft Ouwerkerk de oplossing aangereikt....Samen met Amsterdam. En ....de opbrengsten uit de grondverkoop (de bruidsschat van Almere bij de gemeentewording in 1984) inzetten voor de nodige infrastructurele werken (wegen, spoor, politie, ziekenhuisbedden en wat dies meer zij).
Als de gelden van het betaald parkeren vloeien in de zakken van het grootstedelijk Amsterdams parkeerbeheer, kan Ouwerkerk tevreden met pensioen gaan. Met dank aan de PvdA en haar slaafse volgers in de (nu nog) Almeerse gemeenteraad, die zich de ogen uit hun kop moeten schamen dat ze een niet gekozen ambtenaar, wat Ouwerkerk in feite is, als een ongeleid projectiel in onze stad Almere nog steeds duldt.

Tekst: Ruud van den Bosch
Montage: Rob Franken