Powered by Almere-City.nl

Rita van Ling steunt aktie Wereldwinkel

Almere 15 November 2001
De wereldwinkel "Duka La Dunia" in Almere-Haven is per 14 november 2001 verhuisd naar de overkant van de Kerkgracht in Haven. Zat de winkel eerst nog in een soort voorportaal van kerk "De Goede Rede´, nu zit de wereldwinkel pontificaal aan de z.g. ´cultuur-as´ (waar allemaal kunstzinnige winkeltjes zitten en....een bruine kroeg!) en de wereldwinkel brengt ook ´cultuur´.

    
Het nieuwe pand van de Wereldwinkel

De bedoeling hiervan is dat kunst en ambachtelijkheid samen gaan; vandaar dat men ook kunstenaars ter plekke aan het werk kan zien. Hoewel in eerste aanzet nog behoorlijk gesubsidieerd wordt door de gemeente Almere, is het toch op termijn de bedoeling dat de diverse winkeltjes self-supporting worden. Dus ook de wereldwinkel ´Duka La Dunia´ die op vrijdag 23 november 2001 officieel geopend wordt aan de Kerkgracht 58a in Almere-Haven. (open: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur)

Wat doet wereldwinkel Duka La Dunia?
Een steentje bijdragen aan de derde wereld door vanuit de winkel in Haven produkten te verkopen die de toets van eerlijke handel kunnen doorstaan. De wereldwinkel werkt op ideŽle basis met inzet van zo´n 25 vrijwilligers. Zonder bemiddeling van tussenhandelaren worden produkten rechtstreeks ingekocht van producenten. Handel dus op basis van respekt en gelijkwaardigheid die erop gericht is de handelspartners in staat te stellen een zelfstandig bestaan op te bouwen/Certificaten.

Certificaten-aktie
De wereldwinkel heeft een creatieve oplossing bedacht. Om aan kapitaal te komen voor de inrichting e.d. is de wereldwinkel een certificaten-aktie gestart. Mensen kunnen een of meer certificaten kopen voor f. 11.19 p/stuk (of 50 Euro). Zij ontvangen hiervoor een genummerd certificaat. Na 10 jaar wordt er elk jaar 10% van de certificaten uitgeloot en de gevers ontvangen de 50 Euro dan renteloos op hun rekening retour (een eigen geldje dus!). Met deze aktie hoopt de wereldwinkel kapitaal aan te trekken voor de inrichting van hun nieuwe winkel aan de Kerkgracht.

Wethouderspotje.
Projektwethouder Rita van Ling, die de wereldwinkel een warm hart toedraagt, heeft woensdag 14 november 10 certificaten aangekocht of beter gezegd: een gift gedaan (want een gift hoeft niet terugbetaald te worden) uit haar wethoudersbudget twv f. 1.000.= , die met genoegen in ontvangst werd genomen door de voorzitter van de wereldwinkel mevr. I.Visser-Thiry, en onder toeziend oog van diverse vrijwilligers.

    
Vrijwilligers
    
Rita van Ling en Mevr. I. Visser


Gouden handdruk.
Daarna werd Rita van LIng gevraagd om een handafdruk te maken in het gips. Dat gips wordt na harding ´verguld´ en krijgt ergens in de winkel een plekje als ´de gouden handdruk´ van van Ling.

    
´de gouden handdruk´ van van Ling


NB De expositie-schappen en het schilderwerk werd inmiddels gesponsord door een bedrijf. Het e-mail adres van de wereldwinkel is: (secr.) wimvalk@hetnet.nl

Tekst en foto´s: Greta Verduin