Powered by Almere-City.nl

Voorjaarssalon in Stadhuis Almere

Almere 12 Mei 2001
    
Bijl en van Luin


Ondanks alle bestuurscrisis-perikelen opende de (nog in funktie zijnde) wethouder voor Kunst&cultuur Arie Willem Bijl, de Voorjaarssalon van de KVF (Kunstenaars Vereniging Flevoland) op 11 mei 2001.
Na een introduktie door voorz. Ab van Luin, die riep "Het kan in Almere!"; daarmee doelend op de subsidie die de gemeente Almere had verstrekt voor deze expositie van de KVF in het Stadhuis.
NB de KVF is bezig met een ´deuren-projekt´ dat gelijktijdig met de BouwExpo "(Ge)Wild Wonen" gepresenteerd zal worden.
    
Opening door Arie Willem Bijl


Arie Willem Bijl wees op de Cultuurstimulering, waar Almere zich uitermate voor inzet, getuige ook deze expo, en riep de kunstenaars op mee te denken om inderdaad kunst en cultuur *te stimuleren* !
en "(Ge)Wild Wonen" zat in zijn cie. K&C; ook riep Bijl op aktief mee te denken over o.a. ateliers voor kunstenaars, waar is behoefte aan, welke vorm en waar....


    
Gerard Beense


Vervolgens droeg Gerard Beense (uit Lelystad) een toepasselijk gedicht voor:
kUNST

Kunst. Wat is Kunst?
Over Kunst is al zoveel gefilosofeerd.
lees verder:
Tijdens deze opening kon men meedoen aan een loterij en zelfs al een keuze maken *als* men zou winnen....maar eerst moeten voldoende lootjes (a f. 5.=) verkocht zijn, voor men tot verloten overgaat.
Tekst en foto´s: Greta Verduin
(zaterdag 12 mei 2001 hl)