Powered by Almere-City.nl

Almere: mensen maken de stad

Almere 24 November 2001
    
Het boekje
Het kn (allemaal niet p) in Almere! Nu weer een boekje en Expo over 25 jaar: 1976 - 2001.

Voor iedere Almeerder een boekje
Het boekje is gekoppeld aan 3 tentoonstellingen over: de stad, de mensen en de geschiedenis. Almere, ´van herwonnen land naar gewonnen identiteit´ zo luidt de sub-titel van de Expositie in het Stadhuis Almere. Het land is inderdaad ´herwonnen´ maar of Almere al een eigen identiteit heeft....daar hebben wij nog wel wat twijfels over. Het is de bedoeling dat alle Almeerders een exemplaar van het boekje ontvangen tgv het 25 jarig bestaan van hun stad.

Expositie
De Expositie in het Stadhuis bestaat uit drie onderdelen en is van 30 november 2001 te bezichtigen tot 5 januari 2002 tijdens de openingsuren van het Stadhuis Almere. Toegang als altijd: gratis.

- Een onderdeel "Mensen maken de stad" laat mensen aan het woord over hun ervaringen en verwachtingen voor de toekomst.
- Een tweede gecombineerde expo over de planologische totstandkoming van Almere in de context van de tijd(geest) en daarbij: visies van Delftse studenten op de toekomst van Almere, met als titel "Almere tijdsbalk en studenten studeren op Almere".
- Het derde deel van de expositie, "Almere Jubileum-evenementen", laat foto´s zien van Fotoclub Almere.

Tekst en scan: Greta Verduin