Powered by Almere-City.nl

Korporaal (ex-VVD) op lijst Stadspartij Almere

Almere 28 November 2001
    
Joke Knop en Debora Korporaal
Debora Korporaal heeft een zwaar jaar achter de rug. Zij werd gemangeld in de kwestie Van Hoogenhuizen, waarbij zij als fractievoorzitter van de Almeerse VVD-fractie klem kwam te zitten tussen twee stromingen binnen de VVD.

Lokale liberalen
De fractie was zo gespleten dat er twee kampen ontstonden: Een deel (onder aanvoering van ex-VVD-wethouder Velsink) was medestander van de onder vuur liggende Van Hoogenhuizen (ex-vvd-wethouder, maar nog wel raadslid), die door het College gewipt werd en een ander deel stond achter het standpunt van de andere vvd-wethouders. Dit was gelijk de geboorte van een nieuwe lokale partij "Lokale Liberalen".

Bestuurscrisis
Een heuse bestuurscrisis was het gevolg in mei van dit jaar omdat GroenLinks en PvdA vonden dat er met de VVD-Almere geen stad te besturen viel. Uiteindelijk werd het College gelijmd en moest de VVD een wethouder inleveren ten gunste van nieuwkomer het CDA in het College
    
Crisis in de raadzaal

Korporaal trad af als fractievoorzitter, zegde haar lidmaatschap van de VVD op en ging onder de naam "Lokale Liberalen" als 1-vrouwsfractie verder.

Liberale Stadspartij?
Joke Knop liet onlangs weten dat Korporaal zich als lid aangemeld heeft bij de, eveneens, 1-vrouwsfractie van de Stadspartij Almere.
Knop nam het voorzitterschap in mei over van Luc Kroes, die op zijn beurt in 1998 uit de AlmerePartij stapte vanwege onenigheid met Bob Fonhof, die nu fractie voorzitter van de AlmerePartij is.

Aanwinst
De Stadspartij toont zich erg ingenomen met Korporaal en vindt dat de standpunten die Korporaal de laatste tijd in de raads-commissies innam veel raakpunten hadden met de opvattingen van de Stadspartij. Het vasstellen van het verkiezingsprogramma heeft nog enige tijd nodig. De Stadspartij vindt een nadere inbreng van Korporaal zo belangrijk dat er wat meer tijd voor wordt uitgetrokken.

Lijst
Op de voorgestelde lijst van de Stadspartij staat Debora Korporaal als nummer twee. Knop voert de lijst aan en op nummer drie staat Hans Bronkhorst.
In december spreken de leden van de Stadspartij Almere zich uit over de lijst en het verkiezingsprogramma, waarmee de Stadspartij de verkiezingen 2002 ingaat.

Een heuse bestuurscrisis: Alles op een rij:

 • (11 mei 2001)
  - Almeerse college van B&W gevallen
 • (15 mei 2001)
  - Vergadering partijen om nieuw college te vormen
 • (17 mei 2001)
  - Openbare raadpleging politieke partijen over vorming coalitie
 • (20 mei 2001)
  - Oude College laat het maandag wel weten... Voor VVD is D66 onbespreekbaar
 • (23 mei 2001)
  - VVD heeft zijn zin: geen D66 wel een CDA-wethouder erbij
 • (24 mei 2001)
  - Faber met zekerheid de nieuwe wethouder in Almere
 • (27 mei 2001)
  - Almere krijgt donderdag 31 mei 2001 een breder en gelijmd college
 • (28 mei 2001)
  - Van Hoogenhuizen moet doen wat ze niet laten kan; Korporaal moet blijven
 • (29 mei 2001)
  - CDA wethouder in Almere
  - Van Hoogenhuizen: PvdA had machtshonger en een beschamende vertoning van de VVD
  - Oude wijn in nieuwe zakken

 • (30 mei 2001)
  - "Lokale Liberalen" brengen fatsoen in gemeenteraad
  - Nieuwe oppositie is laaiend

 • (1 juni 2001)
  - Almere heeft een nieuw oud-college.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: Greta Verduin