Powered by Almere-City.nl

Hitlergroet op VBA-bijeenkomst

Almere 29 November 2001
"Almere is voor iedereen" is de titel die LeefbaarAlmere-voorman Frits Huis meegeeft aan een bericht op de website van de partij.

Almere is voor iedereen
In het artikel verhaalt Huis over diverse zaken die hij gemist heeft in het boekje "Almere Mensen Maken de stad".
    
Frits Huis
Zo herinnert hij aan de strijd van zijn, overleden, makker Willem Duijff die de aktiegroep "Almere is voor iedereen" oprichtte, nadat bij de verkiezingen in 1983 een schok door Almere ging toen de Centrumpartij maar liefst 2 zetels behaalde in de raad van de nog jonge stad.

Huis schrijft in het artikel:
"Toen Leefbaar Almere afgelopen dinsdagavond zijn buitengewone ledenvergadering in Haddock hield, liep mijn echtgenote even binnen bij de borrel van de Vereniging Bedrijfskring Almere, die in een belendende zaal werd gehouden. Zij heeft een tijdlang het periodiek van de VBA redactioneel inhoud gegeven, vandaar. Een kennelijk aangeschoten ondernemer kwam olijk op haar af en toen hij hoorde dat zij voor de vergadering van Leefbaar Almere was gekomen, stak hij zijn hand op bij wijze van Hitlergroet."

Hitlergroet Vereniging Bedrijfskring Almere
Huis vertelt van wat, naast zijn eigen vrouw, ook enkele andere leden van Leefbaar Almere overkwam. Deze behandeling door een VBA-lid viel ook de vrouw van Marien Vlug (Lucy Frederiks) ten deel, zo deelde Vlug mee.
    
Cees van Bemmel

Frits Huis wilde, hem daar naar gevraagd, niet de naam noemen van het betreffende VBA-lid. Hij laat weten het niet op die persoonlijke toer te willen spelen. Hij laat wel weten, dat er diverse VBA-leden bij het voorval aanwezig waren en daar geen afstand van namen.

Cees van Bemmel
Cees van Bemmel, de voorzitter van de Vereniging Bedrijfskring Almere wil niet op de zaak ingaan en onthoudt zich van ieder commentaar.

Tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: Gemeente, Greta Verduin