Powered by Almere-City.nl

Eerste Verkeers-doseer-installatie in Flevoland

Almere 02 December 2001

Dinsdag 4 december a.s. neemt Rijkswaterstaat de eerste Toerit-DoseerInstallatie (TDI) van Flevoland in gebruik op de noordelijke toerit van de aansluiting Almeerderzand A6.

Verbetering van de doorstroming
Het doel van de TDI is het verbeteren van de doorstroming van het verkeer dat tijdens de ochtendspits via de A6 richting de Hollandse Brug rijdt. Buiten de ochtendspits is de TDI niet in werking.

Verbetering Openbaar vervoer
Bijkomend effect is dat de TDI de bussen vanaf Lelystad en Almere naar Amsterdam de mogelijkheid biedt om tijdens de ochtendspits de aansluiting sneller dan in de huidige situatie te passeren. De TDI beveiligt de kruising van beide verkeersstromen door tijdens het kruisen van de bus met de verkeersstroom op de toerit aan het overige verkeer rood te tonen. Na de passage van de bus gaat de TDI weer normaal doseren. Buiten de ochtendspits rijdt het busverkeer het snelst via de hoofdrijbaan van de A6.

De Techniek
Het al dan niet doseren en de mate waarin zal worden gedoseerd, is afhankelijk van de gemeten snelheden en de verkeersdrukte op zowel de hoofdrijbaan van de A6 als op de toerit zelf. Hierdoor wordt met de dosering ingespeeld op actuele verkeerssituaties. Als de lamp in de TDI defect is, wordt deze storing automatisch aan de wegbeheerder gemeld.

Tekst: Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied
Foto: Greta Verduin