Powered by Almere-City.nl

Structuurplan Almere 2010

Almere 05 December 2001
Op 11 oktober 2001 heeft de Raad de stategienota "Almere kijkt naar haar toekomst" vastgesteld. De essentie van deze notitie is dat de ontwikkeling van Almere -in haar volle breedte- ter hand wordt genomen.

Vervolg Strategienota
Uit de notitie vloeien diverse vervolgakties voort, waarvan diverse al klaar zijn of in voorbereiding, dus moeten worden bekeken op hun onderlinge samenhang, zoals:

 • het voorontwerp-structuurplan Almere 2010;
 • de bestuursopdracht inzake sociale struktuurschets;
 • de bestuursopdracht inzake going concern
 • de gemeentelijke investeringsvisie

      
  Heleen Visser, Douwe Halbesma en Lies Spruit

  Extra raadsvergadering
  In een extra raadsvergadering op 4 december 2001 werd op de verschillende onderdelen ingegaan.
  Wethouder Douwe Halbesma (VVD) hield een presentatie over het voorlopige Structuurplan; terzijde gestaan door Heleen Visser (GroenLinks) en Lies Spruit (PvdA).

      
  Douwe Halbesma
  Beperkte inspraak
  Daarna konden de aanwezige raadsleden hun zegje doen; hun komplimenten uitspreken over de aanpak en het boekwerkje betreffende het Struktuurplan maar tegelijkertijd hun kritische geluiden laten horen, waar speciale aandacht aan geschonken moest worden en vooral de boodschap: de samenhang tussen alle nota´s, beleidsvisies en -plannen niet uit het oog verliezen!
  Tevens werd opgemerkt dat aan ´de burgers´ duidelijk gemaakt moet worden dat de komende ´Inspraak´ niet zal betekenen dat dit hele plan weer ondersteboven wordt gehaald. Duidelijk zal moeten worden gemaakt dat de inwoners ´binnen bepaalde kaders´ nog kunnen meebeslissen.

  NB in de loop van volgende week worden huis-aan-huis speciale kranten over het structuurplan bezorgd. Daarin zal staan dat dit Voorontwerp-Structuurplan 2010 wordt vrijgegeven voor inspraak.
  Op 18 december kunnen de inwoners (´de burgers´) hun op- en aanmerkingen kwijt op een nog nader bekend te maken lokatie en tijdstip. Nadat deze inspraak-procedure is afgerond, vindt formele besluitvorming plaats in de raad in 2002.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin
  Montage: Rob Franken