Powered by Almere-City.nl

Met de VPRO-Backstage op stap door Almere

Almere 10 December 2001
Na de onlangs uitgezonden (bijna avondvullende) film van de VPRO over Almere met als veelzeggende titel "Paradijs in de Polder" , had de afdeling "VPRO-Backstage" een wandeling door Almere georganiseerd. Veel (te veel) mensen kwamen hier op af, nieuwgierig geworden naar die saaie stad die zoveel ambities zegt te hebben.....

    
Volle raadszaal

Ontvangst met koffie
De ontvangst was in het Stadhuis Almere met een kop koffie en vervolgens kon het gezelschap van zo´n 75 personen kennismaken met onlangs geheel door Cees Dam gerenoveerde raadszaal. Deze architekt is tevens de bouwer van het Stadhuis, dat binnenkort ook nog eens gigantisch wordt uitgebreid om alle ambtenaren, die nu overal elders in de stad werken, te kunnen huisvesten. Deze klus zal waarschijnlijk zo´n 3 jaar in beslag nemen.

Nieuwe Stadscentrum
Floris van Alkemade, van buro OMA (het buro van Rem Koolhaas, de architekt van het nieuwe stadscentrum) mocht het spits afbijten. Hij vertelde veel over dingen die bij de insiders (ofwel kollega-architekten) ´gesneden koek´ zijn betreffende het nieuwe stadscentrum maar die informatie kwam schijnbaar bij de meeste gasten niet duidelijk over. Bovendien werd de buitenruimte niet eens genoemd, terwijl die juist heel belangrijk wordt wil men de gewenste levendigheid zien te krijgen....en dan niet uitsluitend op weekend-/uitgaansavonden!

Kantoortorens wijzen naar het centrum
Over de hoogbouw-kantoren in het stadscentrum merkte van Alkemade op ´Zoals de minaretten naar Mekka wijzen, zo wijzen de kantoortorens naar het nieuwe stadscentrum!´
    
Drukte op de Kerkgracht
Martin Minkema (VPRO-regisseur) vroeg in een interview "Is dit ooit zo gelukt?" en "Wordt dit over 20 jaar weer gesloopt?".

Uitstapje
Vervolgens stapte het hele gezelschap in de bus naar Almere-Haven, waar uitgestapt werd bij de Kerkgracht. Het was jammer dat alle kunstwinkeltjes dicht waren.

Grote afstand tussen wijken
Men verbaasde zich vooral over de grote afstanden van de ene wijk naar de andere wijk. Op de Markt voor Corrosia liet Jan de Vletter van woningbouwvereniging Groene Stad, zijn verhaal horen. Vervolgens door een (inderdaad lege) winkelstraat naar de havenkom, waar men ook even langs de Tegel(kunst)rand liep.

    
Jan de Vletter vertelt
    
Almere Haven Markt

Kasteel Almere
Daarna weer de bus in op weg naar "Kasteel Almere". Meningen kunnen verschillen maar het onderwerp gaf in ieder geval voldoende stof tot gesprek. Eric Constant, general
manager van dit mega projekt, vertelde gemotiveerd welk een fraaie toevoeging dit zou zijn op al die moderne architektuur (...) Via een bomenlaan en de brug kon de bus na een
stukje niet verder vanwege verzakkingsgevaar, dus ging het gezelschap via de modder en prut kijken hoe de contouren van het kasteel zichbaar werden, ook de donjon kwam al
behoorlijk de grond uit.

    
Kasteel Almere verrijst
    
Eric Constant vertelt

(Ge)wild wonen
Tenslotte nog naar GeWild Wonen (ofwel de Eilandenbuurt) waar men kon kijken hoe van een basis woonark een huis naar eigen inzicht gebouwd kon worden. Volgens de architekt Verheijen van dit onderdeel in het projekt was dit een leuke truc omdat je alles kon doen omdat een woonboot niet valt onder ´woning´ en dus niet onderhevig is aan ´Welstand´. Hiermee wordt de Welstands-commissie bedoeld, die bekijkt of bouwwerken voldoen aan bepaalde criteria voldoen.

    
Architect Verheijen vertelt

Maar dat valt te betwijfelen! Uitsluitend bij dit projekt is de ´Welstand´ op een zodanig laag pitje gezet dat zij er niet aan te pas kwam maar..... dat was speciaal voor dit projekt GeWild Wonen. Voor overige bouwwerken gelden nog steeds de regels van de welstandscommissie (hoewel vaak ter discussie...)

    
Douwe Halbesma
Terug bij de gemeente
De tour door Almere eindigde weer op het Stadhuis Almere.
Daar sprak de wethouder van Ruimtelijke ordening, Douwe Halbesma, het gezelschap toe. Over het niet groeien van Almere tot elke prijs: infrastruktuur (wegen) en voorzieningen staan nu prominent op het verlanglijstje van deze gemeente; niet uitsluitend bouwen en nóg meer in de file staan! Almere moet een leefbare stad worden, groen moet beter benut worden; gebruiksgroen maar dan gevarieerd door de stad heen. vervolgens mocht men vragen stellen of opmerkingen maken.

Commentaar van Greta
Deze dag vond ikzelf geslaagder dan de film met name omdat na afloop van de meeste deelnemers de overwegende mening was: "Almere is eigenlijk helemaal zo gek nog niet" en: "er is best veel mogelijk" en "blij dat we geweest zijn want nu krijg je een heel andere indruk van zo´n stad".
Bovendien gaan diverse mensen binnenkort informeren wat er mogelijk is op woninggebied voor hen. Maar op de vraag waar je na afloop een hapje kon gaan eten.... wist Peter Spek als voorlichter van de gemeente wel een antwoord: "Op de Grote Markt heb je alle keus!"


    
VPRO-backstage gasten

Tekst en foto´s: Greta Verduin