Powered by Almere-City.nl

Van Ling (GL) gaat voor duaal wethouderschap

Almere 12 December 2001
Het dualisme in de gemeentepolitiek van Almere werpt zijn eerste vruchten af.
De eerste zittende wethouder in Almere, die haar partij niet wil gebruiken als ´kruiwagen´ om, via de gemeenteraadverkiezingen, op het wethouderspluche terecht te komen heeft zich bekend gemaakt. (zie voor het begrip dualisme en wethouders: elders deze pagina)

Rita van Ling
    
Rita van Ling
Van Ling (GroenLinks-Almere) heeft haar partij laten weten niet meer op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te willen staan. Wel opteert zij voor het wethouderschap na de verkiezingen in maart 2002.
Onder de nieuwe wet is dat mogelijk en ook de bedoeling van het zogenaamde ´dualisme in de gemeenteraad´.

De kern
De kern van dit dualisme is dat wethouders niet meer tegelijkertijd raadslid mogen zijn. De consequentie daarvan is dat mensen die via de raadsverkiezing in de gemeenteraad komen, maar daarna tot wethouder benoemd worden, direct weer uit de gemeenteraad stappen.

Wethouder van buiten de raad
Door haar opstelling is Van Ling de eerste (zittende) wethouder in Almere die de consequentie uit het dualistische stelsel trekt. Zij laat zich niet meer op de lijst voor de gemeenteraad zetten, hoewel haar door haar partij (GroenLinks) wel die mogelijkheid is geboden.
Zij heeft ´geen zin´ in het raadswerk (zij was van 1986-1990 fractieassistent en van 1990 tot 1994 fractievoorzitter in de gemeenteraad) en daarna twee termijnen (1994-2002) wethouder. Bovendien is het moeilijk voor een ex-wethouder om weer raadslid te worden, vanwege de vele ´inside-informatie´ die een dergelijk raadslid bezit. Wethouders die terugkeren als raadslid zijn, vooral de eerste tijd, monddode raadsleden.

    
Ruud Pet
GroenLinks halve duale partij?
In een interview in de plaatselijke krant laat fractievoorzitter Ruud Pet weten dat GroenLinks-Almere graag gebruik maakt van de nieuwe mogelijkheden die het dualisme biedt: "We staan wethouders van buiten de raad voor".
Hij laat er wel direct op volgen dat, mocht de zoektocht naar wethouders buiten de raad geen geschikte kandidaten opleveren, hijzelf beschikbaar is voor het wethouderschap.
Pet staat op de lijst voor de gemeenteraad-verkiezingen en zou daarmee het uitgangspunt van ´wethouder buiten de raad´ enigszins geweld aan doen.

Kandidaten
De, door GroenLinks-Almere vastgestelde lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is te vinden op hun website.

Tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: Greta Verduin en Henk Lammers