Powered by Almere-City.nl

KRO´s Netwerk: uitzending over Omniworld

Almere 15 December 2001
Binnen een paar weken zal het programma Netwerk (verzorgd door de KRO) in het teken staan van de perikelen omtrent het project Omniworld. Dat deelde programma-maker Dirk Bayens mede.

Diepgravend onderzoek
De KRO heeft op dit gebied een naam op te houden. Diepgravende onderzoeksjournalistiek is het kenmerk van dergelijke uitzendingen.
Het ligt in de bedoeling om een aflevering van Kro´s Netwerk geheel en al te wijden aan de N.V. Omniworld en de rol van de gemeente Almere daarin.

    
Henk Smeeman
Wankele erfenis
De positie van wethouder Smeeman (VVD) wordt steeds wankeler. Hij is tevens commissaris bij de N.V. Omniworld.
Onlangs werd het businessplan van de N.V., waaruit bleek dat er grote problemen waren om de exploitatie rond te krijgen, afgekeurd.
Sindsdien heerst er stilte vanuit het Stadhuis in Almere.
De kwestie was voor de raadsvergadering van afgelopen donderdag geagendeerd maar, op voorstel van B&W, van de agenda afgehaald. De erfenis die wethouder Van Bemmel achterliet (hij vertrok begin 1999) begint zo langzamerhand wel erg zwaar op de maag van, vooral, Smeeman te liggen
    
Henk v.d. Linden


Henk v.d.Linden
V.d. Linden (fractie ZLOR) die al eerder over Omniworld aan de bel trok heeft in een brief aan het College van B&W gevraagd om een extra vergadering aan Omniworld te wijden. Dat is afgewezen. De rest van de raad gaf aan dat voorstel geen steun.

Over De Balk ook op ´jacht´
Programma-maker Dirk Bayens (KRO) bevestigde dat via het BIS-Almere (bestuurs-informatie-systeem) een email verstuurd is door Peter Spek (afdeling communicatie Almere). De email (hoewel handelend over ´Over de Balk´-Yorin) is via bepaalde kanalen in handen gekomen van de KRO.
Hierin heeft Spek aan o.a. de raadsleden aangegeven op de hoogte te zijn van het onderzoek en de voorgenomen uitzending van het programma ´Over De Balk´ (woensdag´s bij Yorin; over financiŽle overheidsblunders) over de heikele kwestie Omniworld N.V, waarvan ook burgemeester Ouwerkerk tot april van dit jaar commissaris was.

    
Peter Spek
Zwijgplicht
Spek heeft aan de raadsleden aangegeven dat zij niets aan de media mogen vertellen en dat ůůk de raadsleden de media naar hem persoonlijk moesten verwijzen.
De KRO zal ook wel onder dat informatie-verbod vallen, maar heeft haar programma toch al grotendeels rondgekregen.

Koren op de molen van Leefbaar Almere
Dat politieke partijen zo met hun verantwoordingsplicht naar de burger omgaan, er zitten al vele en vele miljoenen guldens aan gemeenschapsgeld in Omniworld, is koren op de molen van een partij als Leefbaar Almere.
Die roepen al meer dan een jaar om aan de ´onzalige´ constructie omtrent Omniworld een einde te maken.

Gevoelige informatie
De informatie die raadsleden met zich ´meedragen´ over Omniworld zou zo gevoelig liggen dat bij het bekend worden daarvan grote financiŽle consequenties voor de gemeente Almere in het verschiet liggen. Alle raadsleden hebben in de vergadering van 13 dec. jl. zichzelf dan ook (vooral over de marktpartijen die momenteel in beeld zijn) een zwijgplicht opgelegd mede op, vreemd genoeg, De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). (Tekst van de WOB)

Niet veel tijd meer
Onderhandelingen met marktpartijen zijn op dit moment gaande en de gegevens daarover mogen niet ´over de straat´ gaan.
Echter....al te lang kan het bestuur inzake Omniworld niet wachten. De eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar moet Omniworld op de agenda staan en zal openheid van zaken gegeven moeten worden. Voor de zoveelste keer de zaak uitstellen zal de boel doen barsten; buigen is er dan niet meer bij, zo is de opvatting die in het ´politieke Almeerse´ te beluisteren valt.


Beeld van Almere
Onlangs was er nog grote ontevredenheid bij de gemeente over de avondvullende docu die de VPRO over Almere uitzond.
Voor zover ik van Bayens ´meekreeg´ staat Almere en vooral de politiek verantwoordelijken (en ex-politiek verantwoordelijken; de naam van Cees van Bemmel werd een paar keer genoemd) met deze Netwerk-uitzending opnieuw garant voor reacties.

Beschermheren van Omniworld
Niet om het beeld dat de media van Almere plegen te schetsen, maar .....hoe het zover met Omniworld en haar ´beschermheren´ heeft kunnen komen. Smeeman (VVD), die het pakketje heeft overgenomen van zijn voorganger (V. Bemmel) heeft vooralsnog wat ruimte gecreeŽrd.
Hij zal zeker proberen Omniworld te redden, maar aan de andere kant zal hij de realiteit niet uit het oog verliezen en zelf voorstellen de boel af te blazen als de mogelijkheden uitgeput blijken te zijn.
We wachten het nieuwe jaar in spanning af.

Tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: diversen