Powered by Almere-City.nl

Afscheid van Almeerse stedenbouwers

Almere 16 December 2001
Afgelopen vrijdag werd er passend afscheid genomen van twee stedenbouwers die aan de wieg hebben gestaan bij ´de geboorte van Almere´ : Brans Stassen en Jan Frans de Hartog.

Bedacht en gebouwd
    
Jan Frans de Hartog en Brans Stassen
Brans Stassen hield zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling van Almere-Stad; eerst als stedenbouwkiundige voor ´heel Almere´, dat er dus nog niet was, en vanaf 1980 speciaal, met Stad. Hij heeft ter gelegenheid van dit ´Jubileumjaar Almere 2001´ een boekje geschreven "Bedacht en gebouwd - 25 jaar Almere-stad". Dit is n van de 4 jubileumboekjes die, f afzonderlijk f samen met 3 door anderen geschreven boekwerkjes in een mooie cassette, te koop zijn. Het is zeer infomatief en prettig leesbaar en....gebaseerd op feiten en situaties die in de loop der jaren anders vergeten worden. Het is dus een dokument over een periode van 25 jaar Almere-Stad, vanaf het prille begin!

Struktuurplan -Almere 2010
Jan Frans de Hartog heeft vooral Almere-Buiten op de kaart gezet en was vanaf 1984 voor heel Almere werkzaam. Stad en Buiten groeien nu bijna naar elkaar toe met alle bebouwing van nieuwe wijken zoals: Tussen de Vaarten, de Regenboogbuurt, het (Ge)Wilde Wonen. Hij is ook betrokken geweest bij het nieuwe (concept)-Struktuurplan -Almere 2010, dat volgende week ter discussie komt voor de bevolking (di.18/12 a.s. 19.30 uur Stadhuis), dat gaat over een integraal beleid wat betreft o.a. bebouwing, water, groen, infrastruktuur, voorzieningen, openbaar vervoer en werkgelegenheid.

Speciaal Symposium
De beide stedenbouwkundigen werden uitgezwaaid met een Symposium dat speciaal voor deze gelegenheid werd georganiseerd door hun eigen afdeling Stedelijke Ontwikkeling en CasLa (Centrum Architektuur, Stedenbouw en Landschap Almere) met als titel "Het beramen van Almere" met aansluitend een receptie.

Tekst en foto: Greta Verduin