Powered by Almere-City.nl

Struktuurplan Almere 2010

Almere 16 December 2001
Als alles goed is gegaan, heeft ieder Almeers huishouden de afgelopen weken een info-boekwerkje in de brievenbus gekregen.

Oproep aan Almeerders: kom naar de informatieavond
Dinsdag 18 december 2001 wordt er een informatieavond georganiseerd in het Stadhuis Almere, waarbij de ´burger´ kan reageren op dit "Voorontwerp-Struktuurplan. De gemeente wil graag uw mening en ideeŽn horen over de toekomst van onze stad!
Wat vindt u belangrijk voor uzelf en uw kinderen? De ontvangst is om 19.30 uur in de raadszaal van het Stadhuis.

Historie
Wat achtergrond-informatie: het eerste struktuurplan voor Almere werd gemaakt bij de ´verzelfstandiging´ van onze stad, toen de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders opgevolgd werd door de gemeente. Alle stadsdelen waar nu over gesproken wordt, stonden al in 1984 op de kaart. Dit eerste plan ging namelijk al uit van een stad van 250.000 inwoners. Volgens huidige planning wordt dat aantal rond 2020 gehaald. Daarmee is een prestatie geleverd die on-Europees aandoet: in 50 jaar tijd vanuit het niets naar een stad van een kwart-miljoen!

250.000 Almeerders
Nieuw struktuurplan weer stap verder dan voorgangers Net als de vorige plannen borduurt ook het nieuwe struktuurplan eigenlijk alleen maar voort op de historische opgave van 250.000 inwoners. Een verschil is wel dat de aandacht voor de reeds bestaande stad in het nieuwe struktuurplan groter is dan ooit.

De 9 opgaven van het plan

 • betere bereikbaarheid van Almere (wegen, spoor, magneetzweefbaan, e.d.)
 • Betere bereikbaarheid in Almere zťlf (onderzoeken: uitbreiding vrije busbanen, lightrailverbinding, e.d.)
 • Meer en betere voorzieningen (bruisend stadshart, hotels, (top)sport, universiteit, groot ziekenhuis e.d.)
 • Grotere verschillen in soorten groen (bomen, bossen, parken, in wijken)
 • Meer gebruikmaken van het water in de stad (kustzone, stranden, recreatie)
 • meer verschillen in woningen en woonomgevingen (voor verschillende groepen, vraaggericht bouwen, verschillen in buurten, e.d.)
 • Aktief en sociaal beheer van de bestaande stad (flexibel inspelen op gewijzige omstandigheden en behoeften in wijken; idem bedrijventerreinen e.d.)
 • Werkgelegenheid aantrekken op basis van kwaliteit (wie in Almere woont, zou hier moeten kunnen werken, toerisme & recreatie-branche, niet alleen-werk-plekken aanbieden maar alle voorzieningen, ICT-bekabeling, woonomgeving e.d.)
 • Ruimte voor startende en groeiende ondernemers (kleinschalige initiatieven, atelier-ruimten, z.g. ´broedplaatsen´ voor creativiteit, multiculturele winkeltjes, e.d.)

  Heeft u niets ontvangen?
  Bel dan: 036-539.95.24 of e-mail: svt@almere.nl. Hier kunt u ook al uw op- en aanmerkingen en ideeŽn kwijt.

  Tekst en scan: Greta Verduin