Powered by Almere-City.nl

Oude wijn in nieuwe zakken

Almere 29 Mei 2001
Maandagavond 28 mei is er door VVD, GL en de PvdA met het CDA verder onderhandeld over de invulling van de portefeuilles voor het ´nieuwe´ collegelid Wim Faber (CDA).

Faber krijgt de portefeuilles financiŽn en welzijn.
FinanciŽn wordt ingeleverd door Halbesma (VVD) en welzijn viel eerder onder Bijl (PvdA).

Alle wethouders uit het ´oude´ college treden weer aan, zodat het college nu zal gaan bestaan uit 2 wethouders voor de VVD, 2 voor de PvdA, 1 voor GL en 1 CDA-wethouder.


Het beursje van Faber
De PvdA kwam als een Phoenix uit de as van het ´oude´ college naar voren. Die krijgen ook een belangrijk onderdeel in hun portefeuille; de post het MIP. (Meerjaren Investerings Programma). Deze is losgemaakt van de portefeuille financiŽn waarmee de portefeuille van Faber minder ´waard is geworden´. Het MIP behartigt de gelden die voor de toekomst van Almere van belang zijn.
De grote portemonnee (het MIP) zit dus bij de PvdA (wethouder Bijl) en het ´beursje van Faber´ is minder gevuld.

Voorafgaand aan de onderhandelingen die Faber met zijn (nu) nieuwe collega´s had was er een bijeenkomst met de ´oude´ oppositie (inclusief Faber) , waarin de gang van zaken van de afgelopen weken geŽvalueerd werd.
Na het vertrek van Faber bleef de ´nieuwe´ oppositie over (zonder Faber).

Wonden likken
Verwacht wordt dat de oppositie (de nieuwe dan) zo langzamerhand al haar kruit verschoten heeft en verder niet veel meer zal klaar maken en niets anders rest dan de wonden te likken.

Van een eenheid in oppositie-voeren is door het vertrek van Faber niet veel meer over. D´66 is als onbetrouwbaar neergezet (vooral door de VVD) en ook heeft D´66 zich vergaloppeerd tijdens de onderhandelingen.

Waar het ging om het laten beantwoorden van de vragen (door de leden van het ´oude´college) over de rol van deze lieden persoonlijk (inclusief de burgemeester) is genoegen genomen met een toezegging dat die vragen beantwoord zullen worden.

Tijdens de onderhandelingen werd deze toezegging gedaan door een niet (´oud´-)collegelid; Heleen Visser van GroenLinks.

Hoe ver D´66, die daar genoegen mee nam, van de werkelijkheid is afgedwaald behoeft geen verdere illustratie.
Als D´66 zich de komende maanden niet houdt aan haar eigen belofte (tijdens de onderhandelingen) dat zij zich mede zullen inzetten voor een ´rustig´ en gestabiliseerd college en gemeentebestuur, zal D´66 het nog jaren kunnen schudden en dan nog afgezien van de te verwachten povere verkiezingsreslultaten voor D´66 bij de eerstkomende verkiezingen.

Wethouder Halbesma (VVD), die zich met zijn "beste Pauline"-brief, volgens Faber, volstrekt belachelijk en ongeloofwaardig heeft betoond, hoeft zich geen zorgen te maken.

Tekst: ruud van den bosch
Foto: Omroep Flevoland