Powered by Almere-City.nl

Bewoners reageren op concept-structuurplan 2010

Almere 19 December 2001
Gisteren konden de ´burgers van Almere´ hun eerste reakties geven op het concept-structuurplan 2010.
Hoewel diverse wijken pas afgelopen weekend de info-folder in de bus kregen en sommige andere wijken helemaal nog geen folder hadden ontvangen (!), was de belangstelling bijzonder groot te noemen; vooral ook omdat het tijdstip slecht gekozen was: de week vr de Kerstdagen!

    
Grote opkomst

En volksvertegenwoordiger
Achter de collegetafel in de raadszaal zat een forum bestaande uit: weth. Douwe Halbesma (VVD), Henk Meijer, Harry Zondag en Peter Dohle, die tevens fungeerde als interviewer van de aanwezigen in de zaal.
    
Douwe Halbesma
Tom Boot, dir. van de dienst Stedelijke Onwikkeling, opende deze eerste avond voor de Almeerse bevolking, waarop de volksvertegenwoordigers, de gemeenteraadsleden (op n na) het lieten afweten: dat moet bij de volgende inspraakavond op 7 februari anders zijn!

3 speerpunten
Na een uitvoerige toelichting door Halbesma, konden er vragen gesteld worden, opmerkingen gemaakt of suggesties gedaan.
Van de 9 speerpunten in de struktuurnota werden er deze avond 3 uitgelicht ter discussie/als eerste reaktie: groen+water, stedelijkheid en bereikbaarheid. Er volgen nog veel mogelijkheden om meningen kenbaar te maken.
  1) Vanaf 21 januari t/m 21 februari 2002 ligt het Voorontwerp-Struktuurplan een maand ter inzage op alle gemeentekantoren en bij de Publieksbalie Bouwen en Leefomgeving in de B-Passage (gegane grond Stadhuis Almere)

  2) Via een gratis samnevatting, verkrijgbaar op het Stadhuis bij de Publieksbalie Bouwen en Leefomgeving B-Passage

  3) Via telefonische vragen: 036-530 56 90 (secr. DSO, Struktuurplan)
Enkele eerste reakties vanuit de zaal: Over groen en water
"Dat groen van Hout is besloten groen van de golfclub, maar wordt wel meegerekend als openbaar groen!"
Halbesma deelt hierop mee dat dit groen deels (zo´n 10%) toegankelijk zal zijn voor publiek.

Garanties
"Welke "Groen" garanties zijn er voor de komende 30 jaar?"
Halbesma: "de eerste 10 jaar wordt er niet gebouwd in Waterlandsebos, Pampus en Hout.

Infrastruktuur
De druk op de A27 loopt uit de pas..
Rijkswaterstaat heeft zich vergaloppeerd in het verkeersaanbod, volgens Halbesma. Tweede Hollandse brug + wegverbreding.
"Treinverbinding? Carpoolen? Spoorlijn? Is er struktuurplan voor de fiets? Hoe lang duurt het allemaal? (Craag-studie, Gooiboog...zou 1987 klaar zijn, nu wordt dat -hopelijk- 2003...)

Uitbreiden
"Waarom naar het westen uitbreiden? Dan liever richting Zeewolde na de nare ervaringen met A´dam. Van alle beloften is immers niks terechtgekomen! Voor het nu weer toenadering zoeken, voelt men niets."
"Goederenvervoer,uitbreiding spoor van 6 treinen nu naar binnenkort 10 per uur. Er bestaat ook een ander systeem: gaat Almere dat ook gebruiken?"
Halbesma zegt nog niet tevreden te zijn met het huidige systeem; ook overdag zullen snel mr sporen nodig zijn, vooral voor goederentreinen, die langzamer zijn.

Omniworld
Ook werd er een vraag gesteld over Omniworld: "waarom geen referendum houden onder de bevolking?"
Halbesma: de gemeente heeft zich uitgesproken tgen referenda, dus dat kn niet eens.
"En waarom gaat dit uit van het College?"
Halbesma: de grond is van de gemeente, kan verkocht worden tbv kantoren, stadion, leisure enz. Dit zou in n keer geregeld worden. Een grote stad dient ook passende voorzieningen te hebben, ondanks dat A´dam dichtbij is. De afspraak was: betaald voetbal in combinatie met de breedtesport; plus de financien in n keer regelen omdat er aan betaald voetbal op langere termijn niet financieel zal worden bijgedragen!
Het klimaat is aan het veranderen, betreffende de leefbaarheid van Amsterdam/ Almere.

Veiligheid
Verder vragen over veiligheid, het aantal agenten loopt achter; het nieuwe Theater, het stadscentrum en het winkelaanbod, dat meer gevarieerd en afwijkender zou moeten worden van andere steden; evenals het ziekenhuisbedden-tekort en kleine bedrijven ter variatie.

Het vervolg van deze avond
 • jan/febr.2002 Ter visie legging en inspraakavond op 7 februari 2002
 • mei 2002 Nota van Beantwoording
 • juni/juli 2002 Ontwerp-Struktuurplan Almere 2010
 • aug/sept.2002 Ter visie legging + indiening zienswijze
 • okt/nov. 2002 Nota van Beantwoording
 • dec. 2002 Definitief Struktuurplan Almere 2010

  Nu al reageren
  Uw inspraak/reaktie (kan nu al) naar:
  Het College van B&W van de gemeente Almere,
  Antwoordnummer 600
  1300 VB Almere
  o.v.v. "Reaktie Voorontwerp-Struktuurplan"


  Tekst en foto´s: Greta Verduin