Powered by Almere-City.nl

Stille tocht op Kerstavond

Almere 21 December 2001
Dagelijks krijgen we via de TV de afschuwelijkste beelden voorgeschoteld van oorlogen, aanslagen, terreuracties, zinloos geweld, etc. We kunnen het allemaal live volgen en het wordt eindeloos herhaald.

Het domme denken
De verbijstering en angst maakt langzamerhand plaats voor argwaan en achterdocht. In heel korte tijd worden Moslims niet meer gezien als individuen, maar als een grote bedreigende groep die allemaal gelijk denken en allemaal fanaten zijn. Ook in Almere gebeurt dit. Men vervreemdt weer van elkaar, juist op een moment waar in onze jonge samenleving oog was voor mensen met andere gewoontes en andere gebruiken en geloofsovertuigingen.

Samen Almere zijn
Om uitdrukking te geven aan solidariteit met deze mede-Almeerders organiseert de Werkgroep Mensenrechten en Anti-Racisme op Kerstavond een Stille Tocht. Solidariteit met onze eigen samenleving. Een protest tegen oplaaiend racisme en een aanzet om nog sterker te bouwen aan een hechte samenleving waar plaats is voor iedereen.

Doe eens mee
De Stille Tocht start op Kerstavond 24 december om 16.30 uur voor het Stadhuis en voert via de Stationsstraat naar het Bezinningsmonument in het Mandelapark. Iedereen wordt verzocht om een fakkel of een kaars mee te dragen.

Tekst: Heleen Visser-van der Weele