Powered by Almere-City.nl

"Stille Tocht" steeds stiller.....

Almere 25 December 2001
De jaarlijkse "Stille Tocht" aan de vooravond van eerste Kerstdag begint steeds stiller te worden...en wel in de betekenis dat veel mensen het laten afweten om mee te lopen over een korte afstand: van het Stadhuis Almere naar het CS-station waar het Bezinningsmonument zich bevindt.

Juist Nu!
Desondanks vindt de stichting Mensenrechten en Anti-racisme het nog steeds, en misschien juist n, van belang dat er eventjes letterlijk ´stil´ gestaan wordt bij hetgeen in de wereld gebeurt aan schendingen van mensenrechten en het opbloeiend racisme.....


Vorig jaar in de sneeuw, nu in een hevige regen en wind, viel het moeilijk de fakkel brandende te houden maar men voorzag elkaar van vuur.

Belangrijk dat er iets gebeurt
Tch weet men wel wat er gebeurt -ondanks de kleine stoet- want onderweg vroeg bijvoorbeeld een jongere hardop "wat doen al die mensen met die fakkels hier?" , waarop hij spontaan vanuit een andere hoek het antwoord kreeg "dat is de stille tocht, tegen racisme of zo" .... en dr gt het per slot om, dat men weet wat er gebeurt!
    
Willem Boutkan

Alstublieft, Dankuwel
Willem Boutkan, raadslid voor de VVD en lid van de stichting, mocht dit jaar het (multiculturele, nog steeds aktuele, gedicht voordragen "Alstublieft, Dankuwel"; waarna Heleen Visser, raadslid GroenLinks en voorzitter, de aanwezigen namens de stichting Mensenrechten en Anti-racisme bedankte voor hun aanwezigheid, prettige feestdagen wenste en de bijeenkomst afsloot.

Loop eens mee
Wij beloven onze oproep, volgend jaar eerder te doen. Loop ook eens mee.Tekst en foto´s: Greta Verduin