Powered by Almere-City.nl

Van Hoogenhuizen: PvdA had machtshonger
en een beschamende vertoning van de VVD

Almere 29 Mei 2001
In een interview voor omroepflevoland-radio bijt de aan de kant gezette wethouder Van Hoogenhuizen nog eens flink van zich af.

Beschamend
Het hele gedoe rondom haar noemt zij richting VVD; haar eigen partij, een beschamende vertoning.

Van de zijde van de fractie heeft zij, behalve 1 telefoontje van Sinke, nooit iets vernomen. (Zie ook "Van Hoogenhuizen moet doen wat ze niet laten kan").

Ik vernam toen dat de hele fractie niet meer met mij wilde samenwerken. Ik ben nog steeds niet in de gelegenheid gesteld om mijn verhaal te doen
    
Pauline van Hoogenhuizen
De VVD is vastgelopen. Het is wel makkelijk om alle problemen af te schuiven naar mijn persoon; iemand die thuis zit.
Er is echter nog steeds sprake van een gespleten VVD- fractie.

Machtswellust van de PvdA
De benoeming van Faber noemt zij een klein punt, gezien de nog korte duur die het college zit. Tot de zomervakantie zullen er nog enkele belangrijke zaken afgehandeld worden. Na het zomerreces zal men zich opmaken voor de verkiezings-strijd. Dus de benoeming van Faber is in wezen onbelangrijk.

Wat wel belangrijk is dat ten koste van de VVD een aantal posten in handen gekomen zijn van de PvdA, die zij van machtshonger beticht.
Het is duidelijk dat de VVD aan invloed heeft ingeboet in het College.

De burgemeester
    
Burgemeester Ouwerkerk

Of er veel ruzie was binnen het College? Volgens Van Hoogenhuizen was dat niet het geval. Zij betitelt zichzelf als iemand die voor de zaak gaat en zegt wat ze denkt.
Er moest gewoon een VVD-wethouder weg. Ik was een makkelijke prooi omdat ik toch thuis zat. (wegens ziekte).
Die 3 VVD-wethouders waren gewoon lastig voor de andere partijen.
De PvdA wilde gewoon meer macht krijgen.

Dat burgemeester Ouwerkerk in de pers bekend maakte dat hij regelmatig met haar over haar functioneren had gesproken, noemt Van Hoogenhuizen "volstrekte flauwekul".
Volgens Van Hoogenhuizen is het zo, dat de burgemeester (Ouwerkerk) zich vaak met politiek inhoudelijke zaken bemoeide en dat hij zich ook met haar portefeuille wilde bemoeien. Daar was ik niet van gediend, aldus Van Hoogenhuizen, en daar hebben we wel eens over gesproken.

Van Bemmel
Een week voor de beruchte raadsvergadering van 10 mei is in de fractie afgesproken dat er een verklaring in de raad gegeven zou worden waar ieder achter kon staan. Ook ik, aldus Van Hoogenhuizen.
    
Cees van Bemmel

De verklaring is opgesteld door Cees Van Bemmel (ex-wethouder VVD en voorzitter van de afdeling Flevoland en tegenwoordig directeur bij het bouwbedrijf Van Wijnen). Het College viel n.a.v. die verklaring...........

De fractie-voorzitter (Debora Korporaal) zou die verklaring in de raad voorlezen. In de dagen voor de raadsvergadering werden er verklaringen opgesteld en ondertekend waarvan niet iedereen op de hoogte was. Die verklaring die ondertekend was door 7 fractieleden werd mij pas een uur voor de raadsvergadering bekend.
Er zijn een heleboel fouten gemaakt.

Halbesma
    
Halbesma

Ik voel me er niet schuldig aan dat ik die brief van Halbesma openbaar heb gemaakt. Die brief was van vr de brief van het College (inclusief Halbesma), waarin men mij van allerlei zaken beschuldigde.
Het was geen vertrouwelijke brief. Ik heb me daar goed over laten adviseren door mijn advocaat.
Halbesma heeft zich mede schuldig gemaakt aan achterkamertjespolitiek.

De reden voor mijn aftreden
Die ligt duidelijk in het laten inboeten van de VVD aan invloed en macht ten gunste van de andere partijen.
Er moest gewoon een VVD-wethouder weg.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin