Powered by Almere-City.nl

Pet: ´Van Ling wel goede wethouder´

Almere 31 December 2001
    
Bart Vuijk
In een ´vernietigend´ commentaar gaf verslaggever Bart Vuijk in het Dagblad van Almere onlangs zijn visie op wethouder Van Ling (GroenLinks). Vuijk stelde dat Van Ling het duale wethouderschap als een trucje gebruikte om terug te kunnen keren als wethouder in 2002. Van Ling heeft aangegeven niet meer terug te willen keren in de gemeenteraad, maar wel -eventueel- als wethouder van buiten de raad, haar rentree te willen maken.

Duaal
Na de komende gemeenteraadsverkiezingen (6 maart 2002) mag een wethouder niet meer tegelijkertijd raadslid zijn. Wij publiceerden hier reeds eerder over.
Er kunnen wethouders van buiten de raad benoemd worden. Die hoeven dus bij de verkiezingen niet op de kieslijst gestaan te hebben. Het is zelfs mogelijk dat er een wethouder komt die helemaal geen lid is van de partij die hem/haar naar voren schuift voor een wethouderspost.

    
Rita van Ling
Vuijk; Van Ling moet wegwezen
Bart Vuijk gaat er in zijn commentaar vanuit dat Van Ling dit duale bestel als een ´trucje´ gebruikt. Zij zou immers volgens de regels van haar partij, na 12 jaar openbare bestuursfunctie, helemaal niet meer terug mogen keren in de raad. Zij was voor haar partij 4 jaar raadslid en 8 jaar wethouder.
De nieuwe regels (duaal bestel) maken het wl mogelijk om als wethouder, van buiten de raad, benoemd te worden.

Stil en van weinig importantie
Vuijk maakte van de gelegenheid ook gebruik om Van Ling af te doen als de ´meest stille wethouder´ in Almere, die een portefeuille van weinig importantie beheerde.
Kortom, volgens Vuijk zou het beter zijn als Van Ling iets anders ging doen en uit de Almeerse politiek zou verdwijnen.

Pet; Van Ling wel goede wethouder
De Almeerse fractievoorzitter van GroenLinks-Almere, Ruud Pet, neemt het in een ingezonden brief voor Van Ling op.
Hij stelt dat het uitgangspunt voor GroenLinks is dat wethouders van buiten de gemeenteraad komen. Volgens hem is Rita van Ling n van die mogelijke kandidaten.
Pet in zijn ingezonden brief: "Vuijks diskwalificatie van Van Ling als wethouder wordt, zeker door GroenLinks, niet onderschreven. Als je naar haar portefeuille kijkt, zie je dat de sociale-dienst in onze stad, als een van de weinigen in grote steden, wel naar behoren draait.
    
Heleen Visser
Rita van Ling is inderdaad niet zo´n wethouder die koste wat kost de publiciteit wil halen, maar een goede wethouder die resultaten weet te boeken".

Heleen Visser ook kandidaat
Ook, zo stelt Pet, zal een gesprek gevoerd worden met Heleen Visser om haar te polsen voor een wethouderspost.
Heleen Visser staat wel op de GroenLinkse lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en dat is in tegenspraak met de stelling van Pet, dat bij de verkiezingen er uitsluitend gestemd wordt op personen voor de gemeenteraad en niet op eventuele wethouders.

half duaal
Vr de verkiezingen zal GroenLinks-Almere, zo laat Pet weten, bekendmaken wie als eventueel wethouder naar voren wordt geschoven. Pet maakt echter niet duidelijk of Heleen Visser, in het voorkomend geval, zich van de kieslijst voor de raadsverkiezingen zal laten schrappen.
Reeds eerder heeft Pet aangegeven zlf in te zijn voor een wethouderspost. Ook hij staat echter gewoon op de verkiezingslijst voor.....de gemeenteraad bij GroenLinks.

Tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: Greta Verduin