Powered by Almere-City.nl

CDA wethouder in Almere

Almere 29 Mei 2001
Wim Faber krijgt portefeuille van financiŽn, ouderenwerk, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Gisteravond hebben VVD, PvdA, GroenLinks en CDA overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling. Wim Faber, de huidige fractievoorzitter van het CDA in Almere, wordt wethouder van financiŽn (uitgezonderd de meerjareninvesteringsvisie) en gezondheidszorg, ouderenwerk en maatschappelijke dienstverlening. Donderdagavond worden de wethouders van het nieuwe college benoemd.

Het CDA is zeer tevreden met de portefeuille van hun nieuwe wethouder. Op de persconferentie na de onderhandelingen werd Wim Faber als nieuwe wethouder gepresenteerd. Hij zei daarbij dat hij graag een bijdrage wil leveren aan de stabiliteit en continuÔteit van het stadsbestuur.

Wim Faber heeft de laatste weken een grote rol gespeeld in het gezamenlijk optreden van de oppositiepartijen met als doel het zo snel mogelijk uit de bestuurlijke impasse te komen. Na de wethouderscrisis in Almere trad Wim Faber op als woordvoerder van de gezamenlijke oppositiepartijen. De
oppositie wilden verbreding van het college om de draagkracht te verhogen.

Wim Faber had eerder gezegd: ďDe toekomst van Almere mag geen speelbal worden van de politieke golven van dit moment. Wanneer we golven willen maken doen we dat wel rond de verkiezingenĒ

De afbakening van de beleidsterreinen wordt binnenkort op schrift gesteld.
Het algemene financiŽle beleid zal bij Wim Faber terecht komen.
PvdA-wethouder Bijl krijgt het beleidsterein van de meerjarige investeringsvisie, dat nog volledig opgezet moet worden, maar waar al eerder sprake van was.
Tegelijk met de portefeuilleverdeling van de wethouders werd ook het aktielijstje gepresenteerd van het college. Het CDA heeft daarbij belangrijke punten aangedragen, onder andere ZMLK-onderwijs, structureel geld voor onderwijs, hoge prioriteit bedrijventerreinen en parkbeheer.

Tekst namens het CDA: Johan van der Kroef