Powered by Almere-City.nl

De IJdeltuiten van GroenLinks Almere

Almere 06 Januari 2002

Rudimentaar:
"Groen is Onervaren en Links is onbeholpen.
Wat is GroenLinks dan?"

(commentaar van Ruud v.d. Bosch)

Onlangs kwam naar buiten dat huidig GroenLinks-wethouder Van Ling zich niet op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen wilde laten plaatsen.
Haar partij had haar dat wel aangeboden. Echter alleen op een van de laatste plekken om, bij wijze van eerbetoon, als lijstduwer te fungeren.

    
Rita van Ling
Kiezersbedrog
Van Ling weigerde zich daarvoor te lenen. Zij zou het kiezersbedrog vinden, want zij wil helemaal niet meer in de gemeenteraad plaatsnemen. Zie Archief december 2001.
Zij wil best terug in de politiek, maar dan als zogenaamde ´wethouder van buiten de raad´.

Is van Ling een slecht wethouder?
Die vraag kwam onlangs in de pers aan de orde. Daar werd door haar fractievoorzitter Ruud Pet nogal gepikeerd op gereageerd. Zie Archief december 2001.
Volgens Pet is Van Ling wel degelijk een goede GroenLinkse wethouder. Immers de sociale dienst in Almere loopt als een zonnetje, waaraan menige grote stad een puntje kan zuigen.

Paniek bij GroenLinks-Almere
Heleen Visser (tot voor een jaar fractievoorzitter) en Rita van Ling (wethouder) hebben er beiden 12 jaar in een bestuurlijke functie opzitten. Wegwezen luidt dan de partijregel. Welnu, zo wil Pet ons doen geloven,....daar wordt voor beide dames een uitzondering op gemaakt. Zij mochten wel op de lijst voor de verkiezingen.
En meer liet hij daarover niet los. Daar is Pet, die zijn ambities om wethouder te worden niet onder stoelen of banken steekt, immers een politicus voor.

Wij zijn heel Duaal
Dat is wat Pet niet nalaat in de pers te benadrukken. "Wie op de GroenLinkse lijst stemt, stemt op mensen die niet in zijn om wethouder te worden", doet Pet aan de grote duale mode mee.
Daarmee probeert hij te wedijveren met Leefbaar Almere, waarvan echt duidelijk is dat die partij dat echt zo zal doen. Tot nu toe is LA de enig partij die goed begrepen heeft wat het nieuwe duale stelsel voor de -komende- gemeenteraadsverkiezingen inhoudt.

Een lege duale dop met gebakken GroenLinkse lucht
Al het ge-orakel van Pet blijkt slechts lucht te zijn.
GroenLinkse gebakken lucht met de geur van angstzweet voor de komende verkiezingen.
Het is niet voor niks dat de afdeling van GroenLinks er zo lang over gedaan heeft om haar programma en vooral....haar kandidaten bekend te maken. Het zal wat consternatie gegeven hebben toen Van Ling doodleuk bekend maakte voor een plekje op de lijst voor de gemeenteraad te bedanken.

    
Heleen Visser
IJdeltuite Visser en kiezersbedrog
Zoals wij al eerder berichtten is Heleen Visser wel degelijk in voor een wethouderspost in een nieuw te vormen college van B&W, mocht GroenLinks daar opnieuw aan mogen meedoen.

Dagblad van Almere
In een interview in het Dagblad van Almere (4 jan. 2002) laat zij inderdaad weten wethouder te willen worden.
En....dat zij op de lijst voor de gemeenteraad staat wil nog niet zeggen dat zij ook in de gemeenteraad gaat zitten. Sterker nog.....zij wil wethouder worden; weliswaar een wethouder van ´buiten de raad´, maar zo laat zij aan de krant weten: "Ik ga ervan uit dat ik in het duale stelsel toch een soort GroenLinks-wethouder ben".
Sterker heeft nog nimmer een partij zich in zulke bochten van kiezersbedrog gekronkeld; dat kan wel gesteld worden met deze ijdeltuiterige Visser als voorbeeld daarvan, die zelf in het inteview toegeeft wat ijdeler te zijn dan Van Ling en alleen uit oogpunt van die ijdeltuiterij op de lijst voor....de gemeenteraad is gaan staan.
Klaar ben je er als kiezer mee

1995
Haar plannetje zal bij de VVD niet direct tot gejuich leiden. Die zagen zich in 1995, nog maar nauwelijks een jaar samen met GroenLinks in de coalitie, geconfronteerd met een woedende fractievoorzitter van GL....Heleen Visser.

Boos op Bolkestein en dus....boos op de VVD-Almere
Want Visser, net een jaar fractievoorzitter in juni 1995, ontsteekt in woede als Frits Bolkestein in de Nieuwe Revue zich afvraagt waarom NSB´ers wel verantwoording hebben afgelegd over hun politieke verleden en.....communisten niet.

Bolkestein heeft Van Ling beledigd
De wethouder van GroenLinks Almere is op dat moment....Rita van Ling, die sinds de jaren 80 de communistische idealen heeft aangehangen.
Of de VVD-Almere dus maar gauw hun excuses aan GroenLinks en aan Rita van Ling in het bijzonder wil aanbieden anders stapt GroenLinks uit het College, laat zij 28 juni 1995 aan de plaatselijke krant en Omroep Flevoland weten.
Ruud Pet, toen voorzitter van de plaatselijke afdeling, blaast zijn partijtje verontwaardiging mee.
De VVD-Almere biedt geen verontschuldigingen aan en GroenLinks kiest eieren voor haar geld en blijft zitten.

IJdeltuit Ruud Pet: "in eerste instantie"
Al geruime tijd laat Pet doorschemeren zelf in te zijn voor een wethouderspost. Toch staat hij, evenals Visser, gewoon op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.
En toch, zo bezweert Pet telkenmale, kan de kiezer ervan uitgaan dat ze straks op mensen op de GroenLinkse lijst stemmen die in de gemeenteraad gaan zitten en dat ze niet op wethouderskandidaten zullen stemmen.
Maar Pet zegt daar telkens iets bij: "in eerste instantie".
En dat is kiezersbedrog nummer 2. Een kiezer moet op de woorden van een politiek leider kunnen afgaan. Is GroenLinks nu wel of niet bereid om "volledig duaal te gaan"?
Met andere woorden: Staan er nu -potentiŽle- wethouders op de lijst of niet? Als dat wel zo is, dan maakt GroenLinks net als de PvdA-Almere zich er schuldig aan dat het straks zo zal lijken dat hun partijen groter uit de stembus komen dan de werkelijkheid aangeeft.
Visser geeft dat zelf aan door te stellen dat zij een "soort van GroenLinks-wethouder" zal zijn. Op die wijze verhoogt zij - indirect- de verkiezingsuitslag voor haar partij met 1.

Groen=Onervaren; Links=onbeholpen; GroenLinks?
Zoals het er nu naar uitziet speelt Ruud Pet een slim spel. Dat GroenLinkse slaat dus niet op hem. Hij komt er wel en zal dus met een saus van kiezersbedrog in "eerste instantie" wel op de lijst blijven staan.
Zodra hij de kans schoon ziet zal hij de gemeenteraad weer verlaten om op het wethouderspluche plaats te nemen. Hij zal het zo spelen dat er ´helaas´ geen goede kandidaten van ´buiten de raad´ voor een wethouderspost te vinden waren. En dan komt dat "in eerste instantie" er aan te pas en zal de ´Groene aap´ uit de ´Linkse´ mouw komen: Ruud Pet.
Wethouders van buiten de raad, zoals Visser (half duaal) en Van Ling (totaal duaal) kunnen beter naar een andere positie, in of buiten de politiek omzien, als Ruud Pet zijn zin krijgt
    
De vrouw van 7 miljoen


Van Ling: 3e VVD-wethouder; de vrouw van 7 miljoen
Voor Van Ling ligt die toekomst wellicht, als ze bij de VVD tenminste interesse hebben ;-), bij de liberalen.
Het is niet voor niks dat Van Bemmel in ´zijn tijd´, liefkozend over Van Ling sprak als zijnde de derde VVD-wethouder.
Zo is Van Ling dan ook altijd gezien. "Een goede wethouder, alleen bij de verkeerde partij", is de opvatting die her en der bij de ´incrowd´ in Almere over haar te beluisteren valt. Als VVD-wethouder van financiŽn was het ook Van Bemmel die, de kersverse en onervaren, wethouder Van Ling in 1994 maar liefst 7 miljoen gulden ter beschikking stelde om de sociale dienst ´op poten te zetten´ en te herstructureren.

Sociale dienst Almere
Als Pet dan ook stelt dat de sociale dienst in Almere draait op een wijze waar andere (grote) steden een puntje aan kunnen zuigen heeft hij het dan ook over het VVD-beleid dienaangaande, dat uitgevoerd werd.....door de ex-communiste Van Ling.
Excuses van GroenLinks lijken mij dan ook wel op hun plaats.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin, Gemeente Almere
Montage: Rob Franken