Powered by Almere-City.nl

Woningbouw Almere: "Eigen wijken voor Allochtonen"

Almere 09 Januari 2002
Donderdag 7 juni 2001 diende GroenLinks-Almere een opmerkelijk motie in tijdens de behandeling van de ´mei-nota´ in de Almeerse gemeenteraad.
Allochtonen zouden meer betrokken moeten worden bij de opzet van Almeerse (nieuwe) woonwijken. De motie van GroenLinks was zeer omstreden, maar werd met 19 tegen 12 stemmen aangenomen. Hoe de stemverhoudingen in de raad lagen (per partij/raadslid) werd niet bekend omdat er electronisch gestemd werd.

Woningcorporaties willen politiek beleid
Naar nu blijkt willen de woningcorporaties in Almere dat er politiek beleid op gemaakt gaat worden. Zij gaan een fonds instellen om mulitculturle initiatieven op woongebied een kans te geven. In het beleidsplan 2002-2004 wordt dit uiteengezet.

    
Aziatische winkel in Almere Haven

Met allochtonenwijken in Almere zal het percentage allochtonen stijgen
Blijkens uitlatingen in de krant van de zijde van de woningcorporaties zouden er in ´daartoe bestemde buurten´ aparte voorzieningen moeten komen voor allochtone bevolkingsgroepen.
Te denken valt daarbij aan moskees, aparte scholen en winkels en bedrijfjes. Ook zou de allochtone jeugd de beschikking dienen te krijgen over aparte plekken. (allochtone hang- en speelplekken).

Bij elkaar is fijner
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse inwoners zouden het fijner vinden om bij elkaar in de buurt te wonen.
Op dit moment beslaat het percentage Almeerse inwoners zo´n 20%. Achtergrond voor de ideeŽn van de Woningcorporaties is, dat dit percentage de komende jaren zal stijgen tot 30%. Dit omdat de woningmarkt in Amsterdam niet meer toereikend is om Allochtonen op te vangen.
Almere wil zich steeds meer richten op Amsterdam.

Internet
Onlangs startte het initiatief op internet: Almere-City. Dit met de bedoeling een community voor heel Almere te zijn. Voorlopig gaan wij niet mee met het idee om voor allochtonen aparte communities op te zetten.
Mocht er echter behoefte zijn aan een Maroc.Almere-City.nl, Almere-Turkish-City, een LittleItaly-Almere-City of een Caribean-Almere-City dan.... kan men contact opnemen met de webmaster van Almere-City.
Ook kunt u op de hoofdpagina meestemmen over dit idee.

Van Kooten en de Bie
In Ter Weksel is men dat stadium voorbij. Weet u nog?

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto Avrasya Supermarkt Almere Haven: Ruud van den Bosch