Powered by Almere-City.nl

Informatie en Inspraak CRAAG-Trajektnota

Almere 11 Januari 2002
De bewoners kunnen informatie krijgen en vervolgens inspreken over Trajektnota CRAAG, maar waar gt CRAAG eigenlijk over?

Corridors Regio´s Amsterdam Almere ´t Gooi
Alleen de naam al ´CRAAG´ dat staat voor Corridors Regio´s Amsterdam Almere ´t Gooi.

    
Corridors Regio´s Amsterdam Almere ´t Gooi

Waar het om gaat: in deze Trajektnota worden voorstellen gedaan voor de aanpak van de verkeersproblematiek in de driehoek Almere, A´dam, ´t Gooi.
Zoals bij iedereen helaas mr dan bekend is, staan er op alle hoofdwegen dagelijks files: dat kan zo niet langer!

Alternatieven
In deze Nota worden alternatieven aangedragen voor de volgende trac´s:
 • de A9 van knooppunt Holendrecht tot knooppunt Diemen;
 • de A1 van knooppunt Diemen tot knooppunt Eemnes;
 • de A6 van knooppunt Muiderberg t/m de aansluiting Almere-Buiten (oost)

  Uitnodiging
  In alle kranten zijn grote advertenties verschenen maar het belangrijkste is dat u komt luisteren wat er voorgesteld wordt en waarbij u ook vragen kunt stellen.
  In Almere is dat maandag 14 januari a.s. in restaurant Atlantis, Archerpad 2 in Almere.
  Er worden twee ´sessies´gehouden: ´s middags van 15.30-17.30 uur en ´s avonds van 19.00-20.30 uur
  n de Bibliotheek kunt u de stukken inzien en op maandag 11 februari 2002 kunt u inspreken op een z.g. ´Hoorzitting´ die begint om 19.30 uur.
  Natuurlijk kan er ook schriftelijk gereageerd worden (tot 4 maart 2002) over het Trajekt CRAAG. Uw reaktie kunt u sturen naar:
  Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat CRAAG
  Kneuterdijk 6
  2514 EN Den Haag

  Tekst: Greta Verduin