Powered by Almere-City.nl

Nieuwe oppositie is laaiend

Almere 30 Mei 2001
Op 10 mei 2001 zijn door de oppositie vragen gesteld over de rol van ieder collegelid persoonlijk in de ´kwestie´ Van Hoogenhuizen.
Door het ploffen van het College is toen van beantwoording van de vragen niets terechtgekomen. Zoals hier eerder voorspeld heeft inmiddels (29 mei 2001) B&W schriftelijk de vragen beantwoord.

Saillant is dat Wim Faber (CDA) toen de vragen stelde als oppositie-woordvoerder namens alle niet in het college vertegenwoordigde partijen.
Wim Faber wordt nu echter wethouder.

    
D66 fractieleider Jan Boone
D66 fractieleider Jan Boone zit inmiddels in de hoogste boom en betoont zich zeer, maar dan ook zeer ontevreden met de antwoorden van het College.
Gezien de wijze waarop het College gemeend heeft de beantwoording van de vragen te formuleren is daar ook wel alle aanleiding toe.

Nietszeggend, wollig en onvolledig is nog wel het meest van toepassing. Wethouder Spruit (PvdA) presteert het om zich bij een antwoord van wethouder Smeeman (VVD) aan te sluiten, waarmee de nietszeggendheid nog eens verdubbeld wordt.
Ook het antwoord op de vraag of de gemeenteraad niet de rol zou moeten krijgen die haar rechtens toekomt (benoeming en....ontslag van wethouders) is veelzeggend: "geen echte aanleiding om het proces in een protocol vast te leggen".
Het College miskent toch wel de onvrede bij de oppositie over de gang van zaken inzake het terugtreden van wethouder Van Hoogenhuizen, die in feite door het College de laan is uitgestuurd. Ontslag en benoeming van wethouders is een zaak voor de gemeenteraad.

De ´nieuwe´ oppositie (exclusief Faber van het CDA) is van plan tijdens de vergadering van morgen (31 mei 2001), waarin het nieuwe college ge´nstalleerd zal worden een debat te voeren over de kwestie.

De volledige tekst van de brief van B&W Lees meer

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin