Powered by Almere-City.nl

73% is tegen Allochtonen ´wijken´

Almere 15 Januari 2002
Het idee van Woningbouw-corporatie WVA (Wonen voor Allen) uit Almere blijft voor beroering zorgen.
    
dhr. de Haas (WVA)
Dat Allochtonen voor overlast zouden zorgen en derhalve in ´kleine concentraties´ in Almere gehuisvest zouden moeten worden stuit steeds meer op tegenstand.

Netwerk
Het programma Netwerk besteedde vorige week aandacht aan het opmerkelijke plan. De Haas (WVA) legde daarin uit dat er steeds meer signalen van ´andere´ huurders kwamen over de leefstijl van allochtonen in hun wijk, die voor oplopende spanning zouden zorgen.
VariŽrend van tot laat in de avond op straat spelende kinderen, het slecht onderhouden van de tuinen, tot en met het verschil in kookgedrag bij allochtonen, wat irritaties zou oproepen
    
Arie Willem Bijl

Volgens De Haas zou het goed zijn om ´kleinschalige concentraties´ op wijkniveau in te richten voor etnische groepen die bij elkaar zouden willen wonen.

Weerstand
Wethouder A.W. Bijl (PvdA) nam de journalisten van Netwerk in de uitzending op ´sleeptouw´.
Ongelukkig was hij met de uitspraken van De Haas.
"Hier", zo wees hij de verslaggever in Almere Haven, "er zijn hier niet eens voortuintjes". En enigszins cynisch was Bijl over de vemeende kookluchtjes die volgens WVA voor irritaties zouden zorgen.

Patat en Marokkaans Centrum broederlijk naast elkaar.
Bijl begreep werkelijk niet hoe de WVA erbij zou komen dat er spanningen zouden zijn tussen auto- en allochtonen.
Bijl: "Hier in Haven staat een Marokkaans centrum pal naast een puur Hollandse patattent bekend om zijn bijzonder sterke geurtjes. In het centrum wordt Marokkaans eten klaargemaakt en volgens mij gaat dat perfect samen"
    
Uitslag Almere-City Poll

Wat anders vond hij de mogelijkheid om tegemoet te komen aan woonwensen van, zowel auto- als allochtonen, zodat er gebouwd zou kunnen worden naar ´de wensen van mensen´.

De Politiek
In de uitzending toonde minister Roger van Boxtel (d66) van Grote Stedenbeleid en Integratie zich een tegenstander van de plannen van de Almeerse Woningbouwverenigingen.
2e Kamerlid Adri Duivesteijn (PvdA) betitelde gisteren het voorstel voor ´allochtonenwijken´ als grof, bot en onzorgvuldig.

De Bevolking
Overigens blijkt uit onze ´poll´ over dit onderwerp, dat een overgrote meerderheid van de inwoners van Almere-City het idee slecht vindt. Daartegenover staat een, niet te verwaarlozen, percentage van 18%, dat de allochtonen het liefst naar hun ´eigen land´ zou willen terugsturen. Bijna 7 % vindt het een prima plan om allochtone Almerianen te huisvesten in eigen wijken.

Politiek vertrouwen
Een beslissing over het plan wordt niet toevertrouwd aan de politiek. Nog geen 2% heeft vertrouwen in een politieke beslissing. En eigenlijk is het immers de politiek die, voor ons, over dit onderwerp zou moeten beslissen?

Tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: Avro´s Netwerk (van tv.scherm)