Powered by Almere-City.nl

Van Ling (GroenLinks) verlaat Almeerse politiek

Almere 16 Januari 2002
Wethouder Rita van Ling verlaat de Almeerse politiek. Dat deelt de fractievoorzitter van de Almeerse Groen Links-fractie, Ruud Pet, mee.

Ruud Pet (GroenLinks): "politiek leider zit in de raad"
Tijdens de opnamen die de crew van Almere-City dinsdag 15 januari jl. maakte voor hun verkiezings-site, deelde Pet mee dat hijzelf niet ´aast op´ een wethouderschap. Hij vindt dat hij beter tot zijn recht komt als ´politiek leider´ van de GroenLinkse-fractie in de raad. Pet, die jarenlang als direkteur een school voor buitengewoon onderwijs leidde, aanvaardde onlangs een management-functie bij het bestuur voor de openbare scholen in Almere.
    
Ruud Pet
Alhoewel er al geruime tijd op gezinspeeld wordt dat Pet het wethouders-pluche najaagt blijkt nu dat Pet, en zijn partij, andere keuzen maakt. Hiermee komt hij ´zijn´ belofte na dat GroenLinkse-kiezers, in eerste instantie, kiezen voor mensen in de gemeenteraad en niet voor potientiële wethouders.

Duaal wethouderschap
Eerder kwam naar buiten dat Van Ling aan haar partij (GroenLinks) had meegedeeld niet voor een plek op de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen (6 maart) in aanmerking te willen komen. Wel opteerde zij voor een wethouderschap van buiten de raad.(dualisme.... lees meer)

Toch maar niet; andere carrière en privéleven voorrang
Naar nu blijkt heeft Van Ling aan haar fractievoorzitter kenbaar gemaakt ook niet meer ´in te zijn´ voor een eventueel GroenLinks-wethouderschap.
De reden hiervoor zijn, volgens Pet, dat Van Ling na een intensieve periode van 12 jaren in de Almeerse gemeente-politiek de afweging heeft gemaakt dat het tijd wordt voor een leven en een (andere) loopbaan buiten de hectiek van alledag, die een dergelijke zware baan als wethouder met zich meebrengt.

Respect
GroenLinks Almere heeft groot respect voor de wijze waarop Rita van Ling 4 jaar het fractievoorzitterschap en 8 jaar het wethouderschap heeft uitgeoefend.

Coming woman; Heleen Visser
In een reactie zegt Pet het alleen maar te kunnen respecteren dat Van Ling die keuze, na zulke inspannende jaren, maakt. Hij blijft het jammer vinden dat de kwaliteit van Van Ling voor bestuurlijk Almere verloren gaat, maar moet noodgedwongen haar keuze respecteren en heeft er ook begrip voor. Toch ziet hij mogelijkheden om het uitgangspunt van wethouders van buiten de raad, verder gestalte te geven met huidig raadslid Heleen Visser. Die staat weliswaar op de lijst van GroenLinks voor de komende gemeenteraadverkiezingen, maar heeft aangegeven niet in de raad te willen gaan zitten, maar alleen als lijstduwer te willen fungeren. Of de gesprekken met Visser tot resultaat leiden maakt GroenLinks-Almere binnenkort bekend.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: Almerian Election Crew