Powered by Almere-City.nl

Cor Pot (AOV): "We schrokken ons rot"

Almere 18 Januari 2002
Op 5 oktober hebben het Algemeen Bestuur van de Ouderenunie (voorheen Unie 55+) en het hoofdbetuur van de Algemene Senioren Partij (A.S.P.), zich uitgesproken over het samengaan van beide partijen in n landelijke partij.
"De naam van deze partij wordt: Verenigde Senioren Partij (V.S.P.), die zich tot doel stelt de belangen te behartigen van alle ouderen en de sociaal zwakkeren in de Almeerse samenleving."......... kondigde de lokale Almeerse Ouderenpartij enige tijd geleden aan. Echter......

Zaakje goed voor elkaar
Wetten, regels en voorschriften. Nederland is er vol van. En....de Seniorenpartij in Almere, waarvoor Cor Pot in de gemeenteraad zit kan er van meespreken. Hij en zijn partij dachten de zaakjes goed voor elkaar te hebben.
Cor Pot: "In september van 2001 heeft de partij het al landelijk aangegeven. Zo´n naamswijziging moet in de Staatscourant. Alles was voor elkaar en er kon dus niks misgaan. Wij zouden in Almere dus meedoen onder onze nieuwe (landelijke) naam: VSP; de Verenigde Senioren Partij."

    
Cor Pot
Foutje bedankt!; vervelend
Toen Pot met zijn aanhang zich 15 januari jl. op het Almeerse Stadhuis meldde (Burgerzaken) om zijn partij (VSP) dus in te laten schrijven kregen zij echter ´doodleuk´ te horen dat de VSP helemaal niet bestond. (want dit was niet officieel in de Staatscourant gepubliceerd).
Pot: "Bleek potdorie dat de Staatscourant een fout had gemaakt en de officile melding niet opgenomen had en ja, dan kun je het schudden. Martin Foppen van burgerzaken heeft ons echter prima geholpen en met de oplossing kunnen we wel leven, maar vervelend blijft het".

Oplossingen
Aangedragen oplossing; meedoen als AOV en daarna in de raad VSP heten. De partij kan wel meedoen aan de verkiezingen. Maar dan wel onder de oude naam AOV.
"Direct na de verkiezingen kunnen we dan onze naam wijzigen in VSP. Een beetje verwarrend allemaal en dat enkel om zo´n stomme fout van de Staatscourant. Maar goed we zijn er uit en er gelijk ook weer bij", aldus Pot die de verkiezingen met vertrouwen tegemoet ziet.

Martin Foppen redt half politiek Almere
Afdeling burgerzaken van de gemeente Almere is de afdeling waar dit soort zaken door de politieke partijen geregeld moeten worden. Het betreft iedere 4 jaar inschrijven van de partij, het vastleggen van de naam en meer formaliteiten. Ieder jaar blijkt weer dat partijafdelingen vaak door de bomen het bos niet meer zien en fouten maken. Wie wacht tot het laatste moment loopt de kans er naast te grijpen en niet aan de verkiezingen te kunnen deelnemen.
Veel partijen zijn vol lof over de afdeling en d naam van de ambtenaar die de partijen met raad en daad terzijde staat wordt geroemd: Martin Foppen.
"Foppen redt eens in de 4 jaar half politiek Almere", is de lofuiting die de laatste tijd in het politieke wereldje te beluisteren valt. Waarvan acte.

Tekst: Ruud van den Bosch
foto: Greta Verduin