Powered by Almere-City.nl

Voorbereiding Verkiezings-site Almere-City verloopt voorspoedig

Almere 19 Januari 2002
De voorbereiding van de verkiezings-site van Almere-City in het kader van de gemeenteraads-verkiezingen (6 maart), heeft een voorspoedige start.
In het Lido te Almere vonden, na de nodige voorbereidingen, de video-opnamen plaats. Alle politieke groeperingen in Almere hebben hun medewerking verleend, zodat vanaf het ´online komen´ van de site (streefdatum is 1 februari) de Almerianen, jong en oud, daarmee wellicht hun voordeel kunnen doen vrdat ze 6 maart a.s. hun stem in het ´hokje´ bepalen.

    
Bob Fonhof onder het mes bij Ruud en Rob

Techniek
Dankzij de wellwillende medewerking van het Lido in Almere konden de opnamen in alle rust plaatsvinden. De techniek die daarvoor nodig is, was in handen van Rogier Maas (rechts op de foto).

Snel en speciaal
De site van Almere-City draait op een snelle breedband-verbinding (een 34 mb lijn). Daarmee kunnen straks de filmpjes en............. de speciale manier waarop een en ander gepresenteerd gaat worden, bij bezoekers van de site, soepel op de computer binnenkomen. (ook bij wat oudere modems) Hoe een en ander er uit komt te zien blijft nog even een verrassing.

    
Mardjan Seighali en Klaas Wolzak
Net mensen
Diverse afgevaardigden van de Almeerse politieke partijen hadden niet op video-opnames gerekend: "Als ik dat geweten had, dan had ik een andere jurk aangetrokken" en we mochten ook vernemen: "Dan had ik me wel mogen scheren". En ding wordt daardoor wel duidelijk: politici zijn net mensen.

Medewerking
Alle politieke partijen in Almere (10) hadden 15 of 16 januari iemand van hun lijst afgevaardigd om aan het project mee te werken. De opnamen en de contacten verliepen in een zeer plezierige sfeer.

15 januari
    
Henk Smeeman

Op 15 januari mochten we ontvangen, naast Bob Fonhof van de Almere Partij, (grote foto boven: ´onder het mes´):
Henk Smeeman (wethouder VVD); de andere vvd-wethouder in het College van B&W is Halbesma. Van de PvdA kwamen Mardjan Seighali en Klaas Wolzak; Klaas en Mardjan waren er snel uit wie van de twee zich namens hun partij aan de camera zou blootstellen. Het werd Mardjan. De PvdA heeft in Almere 2 wethouders in het College (Haanstra en Bijl).
    
Debora Korporaal
Debora Korporaal kwam voor de Stadspartij Almere; Debora was raadslid en fractievoorzitter voor de VVD, splitste zich daarvan af, toen wethouder Van Hoogenhuizen (VVD) gedwongen werd op te stappen (mei 2001) en ging verder onder eigen naam: ´Lokale Liberalen´. Het laatste nieuws is dat zij door de leden van de Stadspartij, na Joke Knop, op de tweede plaats voor de komende verkiezingen is gezet.
Ruud Pet (GroenLinks) sloot die avond de 15e januari de rij. Hij maakte onlangs bekend het politiek leiderschap van zijn partij in de gemeenteraad (fractievoorzitter) voort te willen zetten. GroenLinks zit in het College van B&W met een wethouder (Van Ling).

    
Birgit Bosch
gastheer (m/v)-schap
Almere-City zou Almere-City niet zijn zonder goed gastheer-(m/v)schap. Naast het in de gaten houden van de immer doorlopende klok en het ontvangen van de gasten, dienden die af ten toe ook de kelen te smeren.
Greta Verduin (zie foto elders) en Birgit Bosch vervulden die taak met verve.

16 januari
En dat kunststukje werd de volgende nog eens herhaald. Die avond ontvingen we
    
Jan Boone

Jan Booone (d66) en Jelte Hoving van de ChristenUnie en Cor Pot van de Algemene Senioren Partij (ASP).
Het lag in de bedoeling om de verkiezingen in te gaan als VSP (Verenigde Senioren Partij). Volgens de kieswet (buiten de schuld van Pot overigens) bestaat die partij niet. De oplossing is dat Pot en de zijnen meedoen onder de naam ASP en direkt na de verkiezingen in Almere zich mogen omdopen tot VSP.
Wethouder Wim Faber (CDA) was de negende op rij die medewerking aan het initiatief van Almere-City verleende.
Overigens is hij pas wethouder sinds mei vorig jaar. Na de val van wethouder Van Hoogenhuizen (zie ook Korporaal hierboven) werd hij ´geroepen´ om de opengevallen plaats in het College van B&W in te nemen.
Als representant van een nieuwe ´stroming´ aan het politieke firmament maakte Frits Huis (Leefbaar Almere) zijn opwachting en sloot daarmee 16 januari ´savonds laat de rij.

Paperassen
Getuige de paperassen had hij zich goed voorbereid, maar liet hij die al snel voor wat ze waren. Wat hij en de anderen te zeggen hadden?........Dat is dus nog even afwachten.
    
Tekenen Wim Faber en Greta Verduin?

Overhalen
Overigens zou Frits Huis, Frits Huis niet zijn als hij in de ´nazit´ niet probeerde om leden van andere partijen over te halen om de lijst met 30 verplichte handtekeningen van burgers uit Almere (in te leveren bij de kiesraad) even te laten tekenen voor LA. Wim Faber (CDA) en Greta Verduin moeten dat toch even met elkaar bespreken.

Hard werken geblazen
Rob Franken en Rogier Maas zullen er een hele klus aan hebben om de site met alle leuke interactieve mogelijkheden voor de bezoeker en vooral..... de speciale vormgeving rond te krijgen.
Het Almere-City-team heeft in beide ´techneuten´ echter het volste vertrouwen dat er een site uit de bus komt waar de bezoeker voor het maken van zijn politieke keuze wat aan heeft.

Huidige zetelverdeling in de Almeerse gemeenteraad
VVD(11); PvdA(8); D66(5); GroenLinks(4); CDA(3); AlmerePartij(3); StadspartijAlmere(1); ChristenUnie(1); ASP-ouderen(1); ZLOR(1)- een afsplitsing van de
pvda..zlor doet aan de komende verkiezingen niet mee-; Lokale Liberalen(1) - een afsplitsing van de vvd en doet aan de komende verkiezingen niet meer mee.
(totaal 39 zetels).

    
Juiste stemming voor de nieuwe site

Het Almere-City-team:
tekst: Ruud van den Bosch
foto´s (er volgen er de komende tijd meer): Greta Verduin.
Technische realisatie: Rob Franken en Rogier Maas
Organisatie/opnameleiding: Greta Verduin en Birgit Bosch