Powered by Almere-City.nl

Wethouder Smeeman (VVD) woedend op Leefbaar Almere

Almere 25 Januari 2002
Onlangs kwam naar buiten dat de Rabobank in Eemnes miljoenen-leningen aan de bouwer van het Almeerse kasteel heeft verstrekt zonder dat daar noemenswaardig onderpand tegenover stond. De zaak kwam aan het licht toen de directeur van de bank in Eemnes kortgeleden overleed.
De bouw van het Kasteel zou grote vertraging kunnen oplopen omdat de Rabobank extra garanties verlangt van de bouwer van het kasteel in Almere, Thijs Blom, die zijn vestiging ook in Eemnes heeft. Blom is in grote verlegenheid gebracht omdat onderhandelingen met hotelketens nu onder druk komen te staan door deze publiciteit.

Leefbaar Almere: "Wat heeft wethouder Smeeman te verbergen?"
Leefbaar Almere heeft op de site van de gemeente Almere ontdekt dat wethouder Smeeman (VVD) voorzitter is van de Raad van Commissarissen van de Rabo BV´s.
Daar valt het volgende te lezen:

    
Henk Smeeman
Mijn naam is Henk Smeeman en ik ben geboren op 13 mei 1945.
Sinds 4 maart 1994 ben ik lid van de gemeenteraad en sinds juni 1998 ben ik Wethouder van de gemeente Almere.
Andere functies die ik ernaast heb zijn:
- Voorzitter Dagelijks Bestuur Tomin Groep
- Voorzitter Raad van Commissarissen Rabo BV´s
- Lid Raad van Commissarissen Omniworld
- Lid Raad van Advies Stichting Local Association WTC Almere
- Bestuurslid Technocentrum
- Voorzitter bestuur Stichting De Kemphaan


Vragen; heeft Smeeman met de ´kwestie Eemnes´ te maken?
Leefbaar Almere zou bijvoorbeeld wel willen weten welke relatie Smeeman, als Voorzitter van de Rabo Bv´s, met de in opspraak gekomen vestiging van de Rabobank in Eemnes heeft in relatie tot de verstrekte lening voor de bouw van het Almeerse kasteel en...... of Smeeman daarmee bemoeienis heeft gehad.
Het bevreemdt Leefbaar Almere voorts dat er tijdens de afgelopen dinsdag gehouden commissievergadering door geen enkele andere partij opheldering gevraagd is over de - eventuele- rol van wethouder Smeeman (VVD).
"Het is toch vreemd dat een bank zomaar fl. 120 Miljoen gulden uitleent zonder enig onderpand?", zo vraagt Leefbaar Almere zich in haar persbericht af.......
Het hele persbericht Lees meer

Excuses; insinuaties
Wethouder Smeeman (VVD) vindt de insinuaties van Leefbaar Almere lasterlijk en eist van Leefbaar schriftelijke excuses.
Frits Huis (voorzitter Leefbaar Almere) peinst daar niet over: "Laat Smeeman maar gewoon antwoord op de gestelde vragen geven. Die vragen blijven overeind staan totdat er antwoord op gegeven is. Wij willen een diepgaand onderzoek naar de praktijken bij de gunning van bouwprojecten in Almere. Tot op heden heeft geen enkele partij in Almere op onze oproep voor een dergelijk onderzoek gereageerd."

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: Gemeente Almere