Powered by Almere-City.nl

AlDichter leest voor

Almere 30 Januari 2002
Op 31 januari a.s. organiseert De Almeerse dichtersvereniging een poëzieavond in Gezondheidscentrum De Archipel in de Literatuurwijk (hoek Prozastraat, Slauerhoffstraat). In een informele sfeer zullen dichters op deze landelijke poëziedag gedichten voordragen en ingaan op vragen van het publiek.


Aldichter heeft zich voor deze avond onder andere laten inspireren door de dichter J.Slauerhoff naar aanleiding van de tentoonstelling die De Archipel aan hem heeft gewijd.
Tevens kunt u gezongen gedichten van Slauerhoff via een CD beluisteren van de Portugese fadozangeres Christina Branco. De toegang is gratis.
Aanvang 20.00 uur.

Woninglooze

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
Nooit vond ik ergens anders onderdak;
Voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak,
Een tent werd door den stormwind meegenomen.

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen.
Zoolang ik weet dat ik in wildernis,
In steppen, stad en woud dat onderkomen
Kan vinden, deert mij geen bekommernis.

Het zal lang duren, maar de tijd zal komen.
Dat vóór den nacht mij de oude kracht ontbreekt
En tevergeefs om zachte woorden smeekt,
Waarmee ‘k weleer kon bouwen, en de aarde
Mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de
Plek waar mijn graf in ’t donker openbreekt.


J. Slauerhoff (Uit: ´Verzamelde Gedichten 1961´ N.V. Uitgeverij Nijgh & van Ditmar)