Powered by Almere-City.nl

Werkgroep Clusterstad praat over Almere de Vitale Stad

Almere 30 Januari 2002
Behoorlijk gemotiveerd kun je de mensen noemen die op hun vrije zaterdag (26 januari 2002) vanaf 10.00 uur ´s ochtens tot 14.00 uur ´s middags kwamen deelnemen aan workshops in Avanti in Almere-Haven.

    
Gemotiveerde deelnemers

Struktuurplan 2010
Zoals waarschijnlijk inmiddels wel redelijk bekend, is de gemeente Almere bezig met een nieuw "Struktuurplan 2010". Vorig jaar werden in het kader hiervan de z.g. ´Lagerhuisdebatten´ gehouden, waarbij de bevolking ook kon meedenken en meepraten. Op 17 december 2001 werd er een info-avond gehouden voor de bewoners, nadat die een brochure (samenvatting van het concept-Struktuurplan) in de brievenbus hadden gekregen.

Inspraakavond
Op 7 februari a.s. is er een grote inspraak-avond in het Stadhuis Almere, waarbij bewoners kunnen reageren op de Struktuurnota en met suggesties komen.
Als aanvulling op de "Lagerhuisdebatten´ werden er nog andere discussies georganiseerd:
  • de "Bruisende stad" , waarbij met name jongeren aan het woord kwamen. (o.a. welke voorzieningen mist Almere?)
  • de "Volwassen stad", een Denktank. (over allerlei zaken, het culturele leven, voorzieningen voor sport (voor jeugd en volwassenen) maar ook voor gehandicapten)
  • de "Cluster-stad", bewoners over groen, woonmilieus en leefomgeving.

Workshop Cluster-stad
Aan deze laatste workshop werd deelgenomen door een gevarieerd gezelschap: voor het merendeel bewoners (en zo hoort het ook!); verder afvaardigingen van verschillende organisaties, zoals van een woningbouwvereniging, de gemeente, de politiek, aktiegroepen, Bewonersverenigingen en de Provincie. Vooraf had men zijn/haar voorkeur kunnen uitspreken waarover men het liefst wilde praten. Dat werd overduidelijk: "Groen".
Meer natuurlijk groen, meer gevarieerdheid in groen, goed onderhoud maar ook: de eigen verantwoordelijkheid van de ´burger´ zelf! Een leuke vraag was waarom mensen hier -in eerste instantie- komen wonen: voor de woning alleen (betaalbaar) of telt de omgeving mee (hoe ziet het er uit) of welke andere redenen? Vervolgens kwam de invloed van de burger op de inrichting/uitvoering van zowel de eigen woning als de woonomgeving aan de orde. Vaak bleek dat de voorlichting naar de bewoners te wensen over laat....betere communicatie svp gemeente. Ook aardig was de vraag of overal dezelfde voorzieningen zouden moeten komen; of misschien zelfs zonder voorzieningen, als je daar voor kiest....

Buurthuisbeleid
Buurthuizen zouden flexibeler moeten zijn, feesten mag niet, cursussen wel bijv.(en als particulier zou je best een ruimte willen huren); behoeften laten prefaleren boven regels en buurthuizen kunnen ook verschillen per buurt, per wijk, naar behoefte aanpassen (bijv.). En hoe zit het als je als buurtje goede sociale kontakten hebt (sociale cohesie), krijgt men dan minder voorzieningen? (alleen als het fout gaat?)

Betere communicatie
Voorzieningen kunnen bepalend zijn voor een woonomgeving!
Wonen en woonomgeving horen bij elkaar. Hoe kijk je daar naar: als ´vak-idioten´ (technische stedenbouwkundigen) of als ´burger´ ? De betrokkenheid van bewoners moet groter (moet dat?) maar het kost tijd en er moet worden ´afgestemd´ en gecommuniceerd met elkaar.
Zomaar wat losse opmerkingen, die samengevat worden in een boekwerkje en/of presentatie om (hopelijk)verwerkt te worden in het Struktuurplan Almere 2010.

Tekst en foto´s: Greta Verduin