Powered by Almere-City.nl

Agenda voor kleurrijk Almere

Almere 01 Maart 2002
    
Herman Sterenborg
"Agenda" betekent letterelijk: ´datgene dat ons te doen staat´, aldus Herman Sterenborg, dir. van stichting de Schoor, die deze symbolische ´Agenda´ presenteerde op dinsdag 26 februari 2002.

Diversiteiten-beleid
Opzet van deze ´Agenda´ is dat de gemeente Almere een beleid gaat ontwikkelen, gericht op de allochtonen. Geen ´Allochtonen-beleid´ maar meer een ´Diversiteiten-beleid´, dit laatste woord zegt beter wat de bedoeling is. De ´Agenda´ wil aan de hand van discussies onderling begrip verbeteren door behoeften en kwaliteiten van verschillende groepen in Almere serieus te nemen. Aan de hand van deze eerste voorzet, wil ´men´ de discussie aangaan met het stadsbestuur en samen konkrete afspraken maken. ´Men´ betekent in dit geval verschillende samenwerkende organisaties, zoals: de Schoor (H.Sterenborg), Zorggroep Almere (H.van Oosterbos), woningstichting WVA (R.de Haas) en de Goede Stede (A.Deutekom), woningbouwver. Groene Stad Almere (J.de Vletter) en de Politie Almere (J.Aandewiel). Ook zij willen verantwoordelijkheid nemen bij het ontwikkelen van beleid en het vormgeven van oplossingen. Met deze ´Agenda voor kleurrijk Almere´ hoopt men dat de politiek naar aanleiding hiervan een Diversiteiten-beleid zal opstellen.


Aanleidingen
De aanleiding tot deze ´Agenda´ was:
 • de groei van Almere; het groeiend aantal allochtonen, onvoldoende aansluitingen op de voorzieningen en dus het ontbreken van een ´allochtonen´-beleid´ (vanaf nu dus genoemd: ´Diversiteiten-beleid´) Momenteel is 27.9 % allochtoon, waarvan 5,2% westers (cijfers per 1-1-2002 buro Onderzoek & Statistiek gemeente Almere)
  Een vooruitblik geeft aan dat dat percentage gaat naar resp. 30,9%, waarvan westers 5,2% in 2006.

  Uitsplitsing naar bevolkingsgroepen per 1-1-2002 en
  tussen haakjes de prognose voor 1-1-2006:
  Nederlands 72,1% ( 69,3%)
  Antilliaans 2,1% (2,6%)
  Surinaams 8,5% (9,6%)
  Turks 1,1% (1,1%)
  Marokkaans 2,4% (2,7%)
  Afrikaans 1.9% (2,0%)
  Overig niet-westers 6,7% (7,5%)
  Overig westers 5,2% (5,2%)


  Het doel is:
  Diversiteit, stimuleren en bevorderen dialoog.
  - sociale cohesie in de wijken
  - ontwerpen en beheer nieuwe wijken
  - voorwaarden werkgelegenheid
  - maatschappelijke participatie
  - intensivering zorg
  - verbeteren onderwijs
  - het realiseren van een Hamam (Oosters badhuis)

  Waarom wil de werkgroep een speciaal ´Allochtonen-beleid´?
  Wil men een aparte behandeling......zorg is toch zorg; en onderwijs is toch onderwijs....
  De afgelopen tijd is er met de werkgroep discussie geweest over tal van onderwerpen, zoals:
  Hoe stimuleer je diversiteit? Een bonus als je als werkgever een bepaald percentage allochtonen in dienst neemt? Buurtcentrum in iedere wijk? En zou dat anders ingericht moeten worden? Gericht programma aanbieden in jongerencentrum?. Kleinschalige (zorg-)voorzieningen voor allochtonen? Hoe ga je schooluitval tegen? Verder als algemene vraag: welk nivo moet de stad Almere hebben, ook qua opleidingen? (geldt voor iedereen) Hoe eventuele achterstand inhalen?

  Gezamenlijke voorzet
  Het gaat om -binnen het algemene gemeentelijke beleid- kleinschalige invullingen, gericht op, of rekening houdend met, de specifieke behoeften van de ´allochtone´ mede-burger´, vergelijkbaar met voorzieningen die men ook heeft voor bijvoorbeeld gehandicapten of als werkbegeleiding naar de arbeidsmarkt. In ieder geval zal deze ´Agenda voor een kleurrijk Almere´ binnenkort worden aangeboden aan de (nieuwe) gemeenteraad, met het verzoek hierover mee te denken en het liefst uitvoering te geven aan deze gezamenlijke voorzet. Van de huidige raadsleden waren er slechts twee (2) aanwezig.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin