Powered by Almere-City.nl

Laatste ´oude´ Almeerse raad bijeen

Almere 13 Maart 2002
De Almeerse raad was dinsdag 12 maart voor het laatst in de oude samenstelling bijeen. Zo´n 19 raadsleden/wethouders namen afscheid en keren in de nieuw te installeren raad (14 maart) niet terug.
Het zgn. onderzoek van de ´geloofsbrieven´ van de nieuwe raadsleden bracht geen beletselen aan het licht, zodat 14 maart a.s. de nieuw gekozen raadsleden geïnstalleerd kunnen worden. Daaronder 9 raadsleden van een totaal nieuwe partij: Leefbaar Almere.

    
Henk Smeeman (VVD)
Omniworld doet stofjes opwaaien
Hét punt van de vergadering dat nog wat stofjes deed opwaaien was het zoveelste besluit over het OmniworldComplex.
Het (oude) college legde aan de raad voor om het besluit van 14 febr. j.l. in te trekken en er een nieuw besluit over Omniworld voor in de plaats te stellen. In dit nieuwe voorstel wordt Omniworld aangemerkt als een publieke taak en wordt tbv. de exploitatie door de N.V. (100% eigendom gemeente) een zgn. ´voorziening´ getroffen.

Dit laatste ter vervanging van het eerdere besluit waarin sprake was van het verstrekken van een achtergestelde lening aan de N.V.
Dát zou aangemerkt kunnen worden als staatssteun en derhalve vallen onder de Eu-regelgeving.
Ook de nieuwe raad zal nog regelmatig met de gevolgen van dit besluit worden geconfronteerd, omdat zij nog besluiten moeten nemen hoé deze ´voorziening´ (gemeentegeld) zodanig in het vat gegoten zal moeten worden om aan de Europese regelgeving (inzake oneerlijke concurrentie) te voldoen.

    
Joke Knop, Jelte Hoving, Henk v.d. Linden en Deborah Korporaal

Frits Huis (LA): "not done"
Frits Huis die met een 9-koppige fractie a.s. donderdag geïnstalleerd wordt is not amused: "Wij hebben in een brief aan alle raadsleden een dringend beroep gedaan om dit besluit op de valreep niet meer door de oude raad te laten nemen. Gezien de verkiezingsuitslag waarbij de ´oude´ coalitie flink op zijn donder heeft gekregen had het zeker meer in de lijn gelegen om dit verstrekkende besluit aan de nieuwe raad te laten".
    
Jan Boone (D66)
"Voorlopig ga ik ervan uit, dat ´ze´ niet alvast wilen laten blijken hoe de formatie zal aflopen, maar ook mij zijn de geruchten daaromtrent bekend"
, aldus Frits Huis die aangeeft zich beslist niet te bemoeien met de werkzaamheden van de formateur Ed Veenstra die vrijdag zal rapporteren over de mogelijke coalitie(s) voor Almere.

Geen officiële stemming
Over het omstreden Omniworld-voorstel werd geen stemming in de raad gehouden. D66 (Jan Boone) wilde aangetekend hebben dat hij tegen het voorstel was en graag zag dat de nieuwe raad zich er over boog: "Als de wethouder stelt dat het geen ander besluit is dan dat van 14 febr. waarom moet er dan een nieuw besluit genomen worden?"
Evenzo spraken Bob Fonhof (Almere Partij) en natuurlijk Henk v.d. Linden (ZLER) zich uit tegen het nieuwe voorstel Omniworld welke zij aan de nieuwe raad wilden overlaten.

Het bleef nog lang onrustig in het stadhuis
Zoals te doen gebruikelijk werd er in diverse toespraken door fractieleiders en de burgemeester de lof op elkaar en op de afscheid nemende raadsleden gezongen.
Hierna kon een ieder de wandelgangen opzoeken (formeren?) en een dansje maken.
Bob Fonhof (AP) en Lea Bouwmeester (PvdA) smeedden al dansend een nieuw college van B&W. Ed Veenstra de formateur was toch in geen velden of wegen te bekennen; dus veel kwaad kon het niet.

En...tot slot een zingende burgemeester die het feestje afsloot. Het kon weer eens....in Almere.


Opvallende afwezigen: ´de Leefbaren´, die zich direct na het ´Omniworld-besluit´ uit de voeten maakten.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Rogier Maas en Greta Verduin