Powered by Almere-City.nl

LA houdt eerste fractie-vergadering

Almere 15 Maart 2002
Nog niet echt als raadslid geďnstalleerd (dat vond gisteren 14 maart plaats) kwamen ze 13 maart al wel bij elkaar als...fractie. Het kan vreemd lopen in politiek Almere (maar dat is geen nieuws meer) want uitgerekend kwamen de Leefbaren bijeen in.... de Joop den Uyl-zaal. En...daar vergaderde voorheen de VVD. De laatsten kunnen wel toe met een kleinere zaal na hun gevoelige verlies.

Heel openbaar
Openbaarheid is voor LA een voorwaarde om te kunnen functioneren. Dus werden de lamellen van de glazen zaal demonstratief opengetrokken en voorbijgangers werden gewenkt om toch vooral binnen te komen om het wonder met eigen ogen te aanschouwen.

    
Frits Huis doet zijn fractie verslag

Formatie; maandag 18 maart de finale?
Huis deed zijn fractie verslag van de vorderingen van informateur Veenstra die door LA ´aangesteld´ is om een mogelijke coalitie voor Almere te onderzoeken.
Het laatste nieuws dáárover is....dat niet vrijdag-avond 15 maart het rapport van Veenstra besproken wordt, maar.... maandag 18 maart. Als het een beetje meezit zal dan in alle openbaarheid een nieuw college in elkaar getimmerd zijn of.... getimmerd worden.
Voor LA is het nog volkomen onduidelijk of zij deel van een College van B&W zullen gaan uitmaken.


Minder.... en meer ´Poolse landdag´
Voorlopig is LA ervoor om het aantal commissies flink te verminderen. In plaats daarvan wil de fractie dat er 2x per maand een raadsvergadering gehouden wordt. Eén keer een soort ´Poolse Landdag´ (´lagerhuisdebat´), waarbij de inwoners van Almere zich kunnen laten horen. Maar dan wel op een heel andere wijze dan de formele inspreek-10minuten die de ´oude´ politiek nam om de burger aan te horen.
Nico van Duijn, die rustig als de partijfilosoof kan worden gekenmerkt, stelt zich zo voor dat ook minder ´technische´ (notavreters, financieel specialisten e.d.) raadsleden, maar wel met een groot sociaal gevoel midden in de Almeerse samenleving staand, beter tot hun recht zullen komen tijdens dat soort ´raadsvergaderingen/Poolse landdagen´.


Almeerders moeten meer inspreken
Vanuit deze ´Poolse Landdagen´ zou dan beleid ontwikkeld moeten worden dat formeel neergelegd in besluiten van de raad, meer recht doet aan hetgeen Almeerders op deze ´lagerhuisdebatten/Poolse landdagen´ naar voren hebben gebracht en bediscussieerd.

Gisteren, 14 maart, is de gemeenteraad voor de periode 2002-2006 geďnstalleerd.

Tekst en foto´s: Greta Verduin