Powered by Almere-City.nl

Installatie gemeenteraad. Ouwerkerk: "Stoelgang luistert nauw"

Almere 15 Maart 2002
Donderdag 14 maart is in Almere de gemeenteraad geďnstalleerd volgens de uitslag van de verkiezingen van 6 maart jl. Van alle raadsleden (39) werden er 21 ´nieuw´ geďstalleerd. Burgemeester Ouwerkerk nam de eed (Zo waarlijk helpe mij God Almachtig) of belofte (Dat verklaar en beloof ik) af. Raadsleden beloven daarmee dat zij hun ambt ´zonder last of ruggenspraak´ zullen uitvoeren (lees: geen steekpenningen zullen aannemen of hun ambt aanvaarden terwijl zij belast zijn met een gedane belofte om dat ambt te kunnen gaan bekleden).

    
Installatie nieuwe gemeenteraad Almere

Volle bak
Tijdens de installatie bleek maar weer eens dat het ambt van raadslid nog steeds als een grote eer wordt beschouwd en hele families en gezinnen, van de te installeren raadsleden, de publieke tribune bevolkten met het bosje bloemen in de hand om na afloop aan het ´gelukkige´ gezinslid/partner te overhandigen.

Opofferingen
Burgemeester Ouwerkerk hield in zijn toespraak de raadsleden voor dat het zijn van raadslid veel tijd en inspanning, ook..... van het thuisfront vergt: "Ondanks al uw inspanning zult u merken dat u soms met hoon overladen wordt, maar U doet het niet voor uzelf maar voor de mensen en de stad", stak hij de raadsleden een hart onder de riem.

De ´spagaat´ van burgemeester Ouwerkerk
In zijn toespraak, als voorzitter van de "werkgroep ´dualisme´ 2001", memoreerde Ruud Pet (GroenLinks) de resultaten die tot nog toe behaald zijn op weg naar een verdergaande dualisering op gemeentelijk niveau. Hij droeg de werkgroep over aan de nieuwe raad, die er verder mee aan de slag moet.
Een van de punten die Pet aanroerde was de ´spagaat´ waarin burgemeester Ouwerkerk zat; zoals de burgemeester zelf ook al aangegeven had.

Ouwerkerk is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het College van B&W. Het ligt in de verwachting dat de burgemeester zijn taak als voorzitter van de gemeenteraad zal overlaten aan een raadslid. Al eerder heeft hij de vergelijking met de tweede Kamer gemaakt, waarvan premier Kok ook géén voorzitter is.

Stoelgebruik; de humoristische noot
Als om de nieuwbakken raadsleden te waarschuwen wat er zou kunnen gebeuren als zij aan de handeltjes van hun stoel gaan prutsen gaf burgemeester Hans Ouwerkerk een demonstratie ten beste over het stoelgebruik door de raadsleden. Of hij het oog had op zijn eigen ervaringen hoe hij overkwam in ´de pers´ t.a.v. zíjn eigen stoelgang :-) werd niet duidelijk.
Wel meende hij de (nieuwe) raadsleden te moeten waarschuwen hoe zij in hun (raads-)zetel zouden kunnen overkomen.

Dus...demonstreerde Hans Ouwerkerk de werking van de ´gasveer-handle´ op de raadszetels.
"Als u een beetje vief wilt overkomen dan trekt u aan de handle rechts. U zit dan vol aandacht rechtop", aldus de burgervader.
"Interesseert het u wat minder of wilt u doen voorkomen dat u in diep intellectueel gepeins verzonken bent, dan trekt u aan de handle naar links", (of woorden van gelijke strekking) waarna de zetel van Ouwerkerk in de ´slaapstand´ ging.

Felicitaties en klapzoenen
Na afloop van de installatie-raad was er volop gelegenheid om elkaar te feliciteren en de klapzoenen van familie en vrienden/innen in ontvangst te nemen.
En...... de bosjes bloemen niet te vergeten. Zelfs de non-conventionele LA-raadsleden liepen met de ruikertjes rond en mengden zich, elkaar al feliciterend, in het gezelschap. Voor wat dat betreft was er (nog?) niks nieuws onder de zon in het raadhuis van Almere die 14e maart.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin
Collages: Rob Franken