Powered by Almere-City.nl

Advies Informateur Veenstra: B&W met 6 partijen?

Almere 16 Maart 2002
In zijn verslag van 15 maart geeft Veenstra aan dat hij de partijen ´indringend´ heeft gevraagd waarom zij van mening zijn dat Leefbaar Almere verantwoordelijkheid voor het Almeerse bestuur moet nemen. De daarnaar gevraagde partijen zouden ´oprecht´ van mening zijn dat aan de uitslag van de verkiezingen recht moet worden gedaan. Veenstra stelt vervolgens: "De redenen zijn in ieder geval niet dat men dit uit opportunisme zegt ´Anders winnen ze de volgende verkiezingen nog meer´ of: ´Laat ze maar eens ervaren hoe moeilijk het is om
bestuursverantwoordelijkheid te nemen´."
(blz. 13 vh. rapport)
    
Ed Veenstra Puzzle

Breed verder. Met z´n zessen?
Veenstra rapporteert aan Leefbaar Almere (als opdrachtgever voor het informatie-onderzoek) dat op basis van programmatische overeenstemming een college van 6 partijen voor de hand ligt. Dit brede college zou kunnen bestaan uit: Leefbaar Almere, PvdA, VVD, GroenLinks, D66 en CDA.
Of Leefbaar Almere a.s. maandag dit uitgangspunt overneemt voor de onderhandelingen is de vraag. In de verkiezings-campagne heeft LA ondubbelzinnig duidelijk gemaakt met de VVD beslist niet in een college zitting te willen nemen.

Ieder een wethouder?
Het voorstel van Veenstra om iedere partij 1 wethouder te laten leveren kan ook nog wel eens (en niet alleen bij LA) tot strubbelingen leiden.
Als geen overeenstemming bereikt kan worden over 6 wethouders van iedere partij één, dan zou een College van vijf wethouders voor de hand liggen met........ Leefbaar Almere 2 wethouders en de andere partijen ieder één.
Welke partij (van de 6) dan zou moeten afvallen is de vraag. GroenLinks heeft de laatste tijd volstrekt duidelijk gemaakt dat zij een samenwerking met LA totaal niet zien zitten. Bij monde van Ruud Pet (GL) maakte deze partij duidelijk dat zij volstrekt ongeloofwaardig zouden worden indien zij aan de verlangens van LA (Omniworld en Betaald parkeren) tegemoet zouden komen.

    
Henk Smeeman (VVD)
VVD niet akkoord?
In het rapport stelt Veenstra dat de kans er in zit dat de VVD op punten waarover geen overeenstemming bereikt wordt zal afhaken. In dat geval, zo stelt Veenstra, blijft er nog een ruime meerderheid over om een College te vormen.

Omniworld en Betaald Parkeren; Realiteit!
Door de informateur wordt gesteld dat LA als enige partij heeft aangegeven dat Omniworld (betaald voetbal) niet verder moet worden doorontwikkeld. Ook t.a.v. Betaald Parkeren (LA wil betaald parkeren afschaffen) doet Veenstra een beroep op de ´realiteits-zin´ van Leefbaar Almere.
Geen kinderachtige verschillen tussen LA en de andere partijen. Veenstra: "Maar ook hier speelt de realiteit van het ingezette beleid en de grootst mogelijke meerderheid voor het betaald parkeren binnen de huidige raad een belangrijke rol voor de onderhandelingen".

BeVRIJding uit twee heikele hangijzers: De vrije kwestie
Om de onderhandelingen maandag a.s. enige smeerolie mee te geven geeft de informateur in zijn rapport de mogelijkheid mee om deze heikele punten -Omniworld en Betaald parkeren- ´gratis te parkeren´ bij een in te stellen (raads)-commissie.
Dit zou inhouden dat LA ermee akkoord dient te gaan dat hun twee speerpunten ´verworden´ tot een vrije kwestie die in de toekomst beslist wordt in de raad zelf. Hierover doet Frits Huis in onze video stellige uitlatingen.

Almere-City referendum
Die zgn. ´vrije kwestie´, hebben wij bij Almere-City aangegeven als een van de mogelijkheden. Zie daarvoor ons referendum en doe mee. Het is nog geen maandag !!!!

De volledig tekst van het rapport: Lees meer

Ook op de site van de Almeerder Eric de Hont is het rapport te lezen.

 Almere-City Video Nieuws
The morning after

Tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: Greta Verduin
(video)camera: Rogier Maas
Montage en video-editing: Rob Franken