Powered by Almere-City.nl

Achterkamertjes: Leden Leefbaar Almere onwetend gelaten

Almere 18 Maart 2002
Dank zij de oplettenheid van oud-VVD-wethouder Mieke Velsink is naar buiten gekomen dat Leefbaar Almere ´in het geheim´ overleg gevoerd heeft met de VVD en de PvdA-Almere. Deze beschuldiging van ´achterkamertjes-politiek´ (die door LA niet ontkend wordt) kan nog grote gevolgen hebben. LA, die zichzelf presenteert als de kampioen van de openheid blijkt niet alleen op dat punt te ´glijden´.

Op de site; de knuppel in het hoenderhok
Velsink gooide de knuppel in het hoenderhok op de site van LA zélf. Onmiddellijk werd door een Leefbaar-lid zeer afkeurenswaardig gereageerd op het feit dat LA zich aan zulke praktijken schuldig maakte.
Op de site van LA is het omtrent ontwikkelingen ook ´doodstil´ te noemen. Was voorheen LA niet te beroerd om zelfs het ontstaan van LA uit de doeken te doen (kaartclub); nu blijkt deze partij er niet tegenop te zien om (in het geheim) een luisterend oor te lenen aan de VVD en de PvdA om te bekijken of er wat ´afgekaart´ kan worden.

    
Leefbaar Almere in alle openheid: In de open lucht

Van achterkamer naar voorkamer (unfiltered ?)
In een reactie op de site laat Frits Huis weten dat hij er niets geheimzinnigs aan vindt. Van het ´achterkamertjes-overleg´ afgelopen weekend op landgoed De Kemphaan, zal hij op de informateurs-avond (ma. 18 maart) ´gewoon´ melding maken. Henk Smeeman van de VVD en Arie Willem Bijl van de PvdA hadden samen met LA overlegd om te bekijken of een college van B&W met deze drie partijen mogelijk was.

Frits Huis was onbereikbaar voor commentaar.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: Greta Verduin