Powered by Almere-City.nl

Leefbaar Almere terug aan zijn werk

Almere 20 Maart 2002

Rudimentaar: Terugsleuren
(commentaar van Ruud v.d. Bosch)

Donderdag 18 maart haakte Leefbaar Almere af bij de College-onderhandelingen.
De Leefbaren zouden te weinig ´hand-reikingen´ van de rest van hun collega´s hebben ondervonden op de punten Omniworld en het Betaald Parkeren. In het informatie-rapport van Veenstra zag deze mogelijkheden (op programmatische overeenkomsten nog wel) om te komen tot een breed college van 6 partijen. (Leefbaar Almere, PvdA, GroenLinks, D66, CDA en VVD).

Als, zo schreef de informateur, de VVD zich niet akkoord verklaarde met punten (Omniw. en betaald parkeren) dan zou de VVD af kunnen vallen. De PvdA, maar ook anderen, hebben uitgesproken dat LA ´in het college´ moet om recht te doen aan de uitspraak van de Almeerse kiezers.
    
Frits Huis en Hans Ouwerkerk

Sleutelrol
Volgens LA speelde de PvdA een sleutelrol. Die zouden het mogelijk moeten maken om de VVD buitenspel te zetten en tegemoet te komen aan de verlangens van LA. Volgens LA heeft de PvdA die sleutelrol niet willen spelen en LA gaf er de brui aan en stapte op. De VVD moest het maar doen.

Luisteren?
Heeft LA wel in de gaten gehad dat in het spel van ´geven en nemen´ aan hun wensen (Omniw. en bet.parkeren) diverse handreikingen zijn gedaan? Vooral de PvdA (en zelfs de VVD ook) spraken duidelijk uit dat Omniworld geen open einde zou zijn: éénmalige financiering en geen cent gemeenschapsgeld naar betaald voetbal. Geheel in overeenstemming met de (ná de verkiezingen) bijgestelde uitlatingen van LA over het onderwerp.
Ook voor wat betreft het betaald parkeren was een en ander mogelijk. LA was al akkoord met een evaluatie daarvan over een half jaar. Echter ....dank zij Jan Boone (d66) werd duidelijk dat de uitkomst voor LA bij voorbaat diende vast te staan: afschaffen van betaald parkeren.

College lag in verschiet.
Geheel volgens de voorkeur van LA zelf lag het volgende college in het verschiet: LA, PvdA, CDA,D66 en GL.
De stelling van LA dat zij te weinig ´handreikingen´ zou hebben gekregen op de punten Omniworld en Betaald Parkeren is in dit geval niets minder dan een vluchtweg.
    
Gemiste kansen

De uitspraak van LA, dat de PvdA een historische kans had om Almere een meer sociaal gezicht te geven kan net zo goed omgedraaid worden.
Wie krijgt immers met ´slechts´ 9 van de
39 zetels zo´n geweldige kans???
Leefbaar Almere heeft die kans, door de realiteit te ontkennen, laten liggen. De informateur heeft in zijn rapport van 15 maart LA op die realiteit nog eens op gewezen en ook 18 maart heeft Veenstra er melding van gemaakt in een toelichting op zijn rapport.

Leefbaar Almere laat historische kans liggen.
Dat LA die historische kans niet gegrepen heeft, die de PvdA wel degelijk geboden heeft, is LA kwalijk te nemen. Van Links tot Rechts heerst de opvatting dat LA in het College moét. Niet in de laatste plaats verwoord door de PvdA-Almere bij monde van Arie-Willem Bijl.
Dat het Bijl ernst is om zaken te doen met de Leefbaren blijkt uit de (voorlopige) stelling van Bijl cs. dat de PvdA niet in een college gaat zitten zonder Leefbaar Almere.
Wat wil je nog meer? als LA zou ik zo zeggen.

    
Henk Smeeman (VVD) aan zet
Terugsleuren
LA heeft de formatie overgedragen aan de VVD. Als de VVD als grootste verliezer van de verkiezingen het kan opbrengen (voor hen moét LA ook in het College) dan verdomt de VVD het om LA met die ´vluchtpoging´ te laten wegkomen. LA moet ´teruggesleurd´ worden.
Om de Almeerse bevolking duidelijk te maken dat het echt LA is (op grond van de verkiezingsuitslag) die zijn verantwoordelijkheid voor de stad Almere de komende 4 jaar mede moet nemen, zou de VVD op haar beurt nogmaals de formatie bij LA dienen neer te leggen.
Dan zal duidelijk worden of LA de sterke benen heeft die de weelde kunnen dragen die de kiezer ze bezorgd heeft.
De uitspraak van Huis zelf (interv. Fr.Roos Studio Almere), dat kiezers niet dom zijn en niet onderschat dienen te worden dient daarbij voor Huis c.s. leidraad te zijn.

Verwachtingen?
Want.....Denkt LA nu écht dat de kiezer (op LA) heeft verwacht dat betaald parkeren in Almere zal worden afgeschaft? Als dat echt zo is, dan heeft LA de kiezer onderschat. Die is inderdaad echt niet dom.
Aan LA nogmaals het woord, zou ik zo zeggen.


Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin