Powered by Almere-City.nl

Leefbaar Almere beraadt zich op uitnodiging VVD

Almere 20 Maart 2002
Over het afbreken van de onderhandelingen door Leefbaar Almere bleek binnen de fractie van LA afgelopen donderdag geen eensluidend oordeel te zijn.
Rijk v.d. Linden (raadslid LA) en Marien Vlug (fractie-assistent) hebben tijdens de schorsing aangegeven ´het heft niet uit handen´ te hebben willen geven.
De rest van de fractie schaarde zich achter fractie-voorzitter Huis, die luttele minuten later bekend maakte het formatie-stokje over te geven aan de VVD.

VVD neemt stokje aan, echter...
In de fractievergadering (di. 19 mrt.) van de VVD is besloten dat LA voorlopig dé gesprekspartner voor de VVD zal zijn. Complicerende factor is dat de PvdA-Almere zich op het standpunt stelt dat de PvdA beslist niet in een college zal stappen zonder....LA.

    
Wachtend pluche.

Ook de VVD is van mening dat recht gedaan moet worden aan de verkiezingsuitslag, waarbij LA als grootste partij uit de bus kwam. De VVD heeft, om te beginnen, besloten Leefbaar Almere schriftelijk uit te nodigen voor een gesprek, waarin diverse onderwerpen besproken zullen worden. LA heeft aangegeven dat op het onderwerp Omniworld (betaald voetbal) en Betaald Parkeren meer aan hún denkbeelden tegemoet moet worden gekomen. Dat was afgelopen donderdag ook de reden dat Huis en de zijnen de onderhandelingen abrupt afbraken.

´Nieuwe informateur´
Om het gesprek tussen LA en de VVD te leiden stelt de VVD voor dat Jos Joosen het gesprek tussen de VVD en LA zal leiden.
Joosen wordt voorgesteld als een niet-Almeerder, die in het verleden bij de ontwikkeling van Almere betrokken is geweest.

Tweede publieksronde
Joosen zal van de ontmoeting een verslag maken. Dat verslag wordt openbaar gemaakt, waarna beide fractievoorzitters (Huis-LA en Smeeman-VVD) de resultaten publiekelijk zullen toelichten. Een en ander naar voorbeeld van de informateur Veenstra (zie elders deze pagina).

Uitnodiging aan Leefbaar Almere Lees meer

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: Greta Verduin