Powered by Almere-City.nl

VVD-Almere doet het met Zalm

Almere 04 Mei 2002
In de aanloop naar de landelijke verkiezingen van 15 mei a.s. had de Almeerse VVD-afdeling op 2 mei enkele ´kanonnen´ uitgenodigd om de VVD´ers in Almere een hart onder de riem te steken.
De komende twee weken zal duidelijk worden of de glijbaan naar beneden waarop ook de VVD zit, met zulk spektakel een halt kan worden toegeroepen.

Weinig interactie
In tegenstelling tot het bezoek op 1 mei aan Almere van Pim Fortuyn (zie elders deze pagina), had de VVD-bijeenkomst een weinig interactief gehalte.
    
Minister Zalm
Waar Fortuyn met ´zijn mensen´ aan- en rond te tafel het gesprek aanging konden de VVD-leden niets anders doen dan kijken en luisteren naar de coryfeeën die zichzelf op het podium hadden gezet in het prestigieuze etablissement Atlantis.
    
Hella Voûte

De poppenkast; griezelkabinet; ´in het wild´
De poppenkast waarnaar de VVD´ers keken en luisterden bestond uit de ministers Zalm en Van Aartsen. Ook de 2e Kamerleden Bibi de Vries, Stef Blok en Ruud Luchtenveld waren ingehuurd om de ´zegeningen´ van de VVD in de regering te bejubelen.
Een apart hoofdstuk vormde het 2e kamerlid Hella Voûte (VVD). Zij gaf een praatje met lichtbeelden waarmee zij nog eens onderstreepte dat het van belang is om een ´griezelkabinet´ Fortuyn, GL en PvdA te voorkomen.
Haar voorkomen en overdone uitspraak van het ABN deed in de nazit iemand verzuchten (wellicht geen VVD´er) dat het toch leuk was dat in Nederland dergelijke vrouwen nog ´in het wild´ voorkomen.

    
Ruud Luchtenveld en Bibi de Vries

Volgens Ruud Luchtenveld (VVD-2e kamer) was er niks mis met de geldstromen die voor het onderwijs beschikbaar zijn gesteld de afgelopen periode. Bibi de Vries, inwoonster van Almere, deed er nog een schepje bovenop door te stellen dat zij van het ´geweeklaag´ in het onderwijs niets begreep. Haar kind had nog nooit zonder leerkracht gezeten.

    
Minister Zalm
Zalm: VVD is uniek.... OZB afschaffen
In zijn praatje stelde Zalm dat de VVD uniek is met het programmapunt dat de OnroerendZaakBelasting afgeschaft dient te worden.
De uitvoeringskosten zouden te hoog zijn en bovendien, zo stelde Zalm, zullen de lagere inkomens hiervan het meest profiteren.....alleen de PvdA begrijpt dat (nog) niet. Bovendien wordt hiermee de ´armoedeval´ voorkomen; iemand die kwijtschelding van de gemeentelijke aanslag krijgt gaat er als hij gaat werken op achteruit omdat hij dan plosteling die aanslag wel weer moet betalen.
De inkomsten die gemeenten mislopen zouden gecompenseerd worden uit het gemeentefonds. Hoe dat fonds dan weer aangevuld moest worden vertelde Zalm er niet bij.
Voor Fortuyn had Zalm nog een nieuwtje: "De Zalmnorm (scheiden van inkomsten en uitgaven) bestaat niet. Maar toch leuk dat Fortuyn zich er aan conformeert".

    
Herman Vermeer, Stef Blok en van Aartsen
Geen kopjes thee maar meer uren werken
Diverse sprekers (o.a. Voûte) spraken hun verwondering uit over uitspraken van Fortuyn dat vrouwen er voor moesten zorgen dat ze thuis waren als hun kinderen uit school kwamen en met die kinderen een kopje thee moesten drinken.
Daar kon, volgens de VVD, geen sprake van zijn. Vrouwen, uitkeringsgerechtigden (o.a.WAO) moesten allemaal weer aan het werk om de vergrijzing op te vangen (pensioenen bijvoorbeeld) en de welvaart voor Nederland te behouden.
Er moest ook langer gewerkt worden door Nederland. In de VS werkt men gemiddeld 2000 uur p/j en in Nederland maar 1400 uur. Dat moet omhoog, vond ook Stef Blok. De laatste vond bovendien de lonen veel te veel ´opgeblazen´ gegeven het feit dat er te weinig aanbod is van goed geschoold personeel.

Blij dat ik rij Lobby; meer betaald asfalt
De ´blij dat ik rij-lobby´ was vertegenwoordigd door voorzitter van de ANWB Nouwen. Hij vond het prima dat het rekeningrijden niet doorgegaan was: "Nederland vindt het niet leuk dat ze dan ook nog eens betaald in de file moeten staan, want dat wordt door rekeningrijden niet opgelost"
Met zijn partij is hij van mening dat de burger keuzes moet krijgen, zoals in andere landen. Nieuw asfalt waarvoor betaald moet worden is prima. Dan kun je kiezen, aldus Nouwen die Frankrijk (tolwegen) als voorbeeld stelde.
Zalm vond dat het door de tweede kamer afgeschoten Nationale Verkeers Vervoers Plan (van pvda-minister Netelenbos) in een nieuw kabinet snel weer op de agenda moet komen, zodat er nieuwe wegen bijkomen.

Tekst: Greta Verduin en Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin