Powered by Almere-City.nl

Kiezer deelt klappen uit aan de ´echte´ politici

Almere 16 Mei 2002
De meest ´bizarre´ verkiezingen in Nederland na de Tweede Oorlog hebben diepe sporen getrokken in het Nederlandse Politieke Landschap. De PvdA, VVD en D´66 lopen harde klappen op. Sinds het ontstaan van de Sociaal Democratische ArbeidersPartij in 1918 (PvdA) is dit het slechtste verkiezingsresultaat ooit voor de Sociaal Democraten. Ook de VVD heeft een ongehoorde afstraffing van de kiezer te pakken (verlies van 15 kamerzetels). Aan de andere kant is het nog nooit voorgekomen dat een partij van nul direct naar 26 zetels doorstoomt (LPF).

LPF wint
Winnaars zijn de Lijst Pim Fortuijn (LPF) - van niks naar +/- 26 zetels- en de Socialistische Partij naar +/- 10 zetels. Het ziet er naar uit dat er een Centrum Rechts Kabinet gevormd zal worden van CDA-VVD-LPF. Een duidelijke ruk naar rechts.
    
Stembureau de Deining

Almere: opkomst 76,3%, LPF grootste partij; flinke winst CDA
Duidelijk was in de loop van de dag, met dank voor de berichten -aan onze redactie- van de Afd. concerncommunicatie Almere, dat de opkomst in Almere in de loop van de dag blijk gaf van een grotere opkomst dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart (nog géén 50%).
De hele dag door hadden de Almeerse stemburo´s het vrij druk. Omstreeks half 7 in de avond stond men tot buiten in de rij bij het stemburo De Deining in Almere Haven.

Almeers verlies PvdA,VVD,D66
De LPF komt in Almere binnen met 23,1%. Bijna evenveel als waarmee LA de gemeenteraad binnenstormde.


Opvallend is het verschil met die gemeenteraadsverkiezingen. De neergaande lijn voor PvdA, VVD en D´66 zet nu verder ook in Almere, sinds 1998, door voor deze partijen.
    
Koffers met Almeerse stemmen
De vergelijking kan niet helemaal gemaakt worden voor de Socialistische Partij (SP) die nu, bij de 2e Kamerverkiezingen, met 5,6% scoort. Groen Links handhaaft zich in Almere. Ook landelijk handhaaft de partij zijn zetelaantal. Voor GroenLinks, die ambities voor regerings-deelname had, kan dit gerust als een zwaar verlies gezien worden; als enige linkse partij wint de SP.

Landelijk Beeld; Centrum Rechts aan de ´macht´
Naar aanleiding van de uitslag heeft Ad Melkert (PvdA) aangegeven dat hij zijn PvdA-fractie vandaag zal meedelen het voorzitterschap van de 2e Kamer-fractie van de PvdA neer te leggen.

Lijsttrekker Hans Dijkstal van de VVD zal de mening van zijn fractie laten meewegen over zijn functioneren. Hij, evenals Gerrit Zalm (genoemd als opvolger van Dijkstal), zijn van mening dat, ondank het verlies van de VVD, de partij nodig zal zijn om ´het land te regeren´.
De kiezer heeft gekozen: Centrum Rechts.

CDA, VVD en LPF zullen hoogstwaarschijnlijk een kabinet gaan vormen.

Uitgebreide uitslag Lees meer

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Ruud van den Bosch en Greta Verduin
statistiek Almere: Rob Franken