Powered by Almere-City.nl

2e wethouder Leefbaar Almere geinstalleerd

Almere 17 Mei 2002
    
Jan Lankreijer
In Almere is tijdens de Gemeenteraadsvergadering van gisteren de laatste wethouder voor Leefbaar Almere geinstalleerd. Zijn naam is Jan Lankreijer (zie archief) Het nieuwe College is nu -in duale bezetting- kompleet. Twee wethouders voor de grootste partij Leefbaar Almere, waarvan deze laatste dus geheel volgens het nieuw-beoogde systeem, van buiten de Raad komt. De overige wethouders zijn ´doorgeschoven´ raadsleden. 2 voor de PvdA; 1 voor GroenLinks en 1 voor het CDA.

Voorzitter Wiegertjes
Omdat Burgermeester Hans Ouwerkerk herstellend is van hartproblemen in het FlevoZiekenhuis en het nog niet bekend is wanneer hij weer aan het werk kan gaan, fungeerde Martin Wiegertjes als plaatsvervangend voorzitter van de raad. Het werd door de raad betwijfeld of dit helemaal conform de reglementen is. Als naderhand blijkt dat dit regelementair gezien onwettig is dan moet deze raadsvergadering en ook de installatie van de wethouder gewoon over!

Het vragenuurtje
Nieuw in deze raadsvergadering was een z.g. Vragenuurtje voor raadsleden aan het bestuur. Zij moeten hun vragen dan wel minimaal een dag van tevoren indienen. Hier werd driftig gebruik van gemaakt. Allereerst vroeg Nico van Duijn van Leefbaar Almere naar het Podium op de Grote markt. De Leefbaren zagen het podium liever verdwijnen.
    
Wiegertjes installeert Jan Lankreijer
LA had alle kosten op een rijtje gezet, inklusief de jaarlijkse onderhoudskosten die 170.000 Euro bedragen. Zij konden zich uitsluitend iets voorstellen van het nut van deze kolos als de gemeente alle woningen eromheen zou opkopen, zodat het Podium onbeperkt gebruikt kon worden.

Slopen
LA stelde voor het podium te verwijderen. De 170.000 kan wel beter gebruikt worden aan kleinere podia verspreid in de stad. De sloopkosten gaan 100.000 Euro bedragen. Wat brengt het op aan oud-ijzer? LA wil hierover een voorstel van het College zien.

GroenLinks: Het podium heeft ´wat´
Groen Links vindt dat het Podium juist wel ´wat´ heeft. Wat dat ´wat´ is bleef onuitgesproken. Zij willen dat het Podium zelfs aangepast moet gaan worden. Zij wachten op een voorstel met wat dat moet gaan kosten. E.e.a. heeft te maken met de treurige vertoning op het verregende Bevrijdingsfestival waar de bands bijna dreigden geelectrocuteerd te worden! Iedereen was het er over eens dat het festival niet failliet mocht gaan door de grote problemen ´ dankzij´ het Podium. De meerderheid van de gemeenteraad in Almere wil het verrijdbare podium op de Grote Markt echter behouden.

Veiligheid en welzijn
Na vragen over inbraken op bedrijventerreinen, Brommeroverlast in het Beatrixpark, speelplekken voor de jeugd, en natuurlijk over meepraten door ´de burgers cq bewoners´ waar de politici het allemaal voor doen, kwamen er 4 insprekers. Ook hier werd uitgebreid onvrede, groen en snippergroen, vooral in Haven, gespuid. Deze uitlatingen werden ter kennisgeving aangenomen, omdat de bestemmingsplannen al klaar lagen om naar de provincie getuurd te worden. Na goedkeuring door de provincie krijgen de bewoners kans alsnog te protesteren. Dit is dan echter geen meedenken meer maar invloed uitoefenen via de ouderwetse methode van bezwaarschriften.

    
Lea Bouwmeester en Cor Pot tellen stemmen
Leefbare wethouder
Vervolgens werd er gestemd over Jan Lankreijer als wethouder voor Leefbaar Almere. Met 11 tegenstemmen werd hij uiteindelijk geinstalleerd als nieuwe wethouder. Met een boeketje van Martin Wiegertjes in de hand ging hij direkt kennismaken met de raadsleden en ambtenaren op de tribune.

Duale monologen
Daarna volgden de agendapunten met: de Rekenkamer, veel bestemmingsplannen waar veel vragen op kwamen. En een tweede ronde projektvoorstellen in het kader van Almere Kennisstad. Hoewel er geopperd werd diverse onderdelen nog eens opnieuw te beoordelen (bijv. 50 thuis-computers voor langdurig-werklozen, waar zij dan onder begeleiding aan werk geholpen moeten worden) werden alle projekten goedgekeurd door de meeste raadsleden.

    
Lankreijer maakt kennis met raadsleden

Verveling verdrijft half college
Berdien Steunenberg (CDA) vroeg zich hardop af of de raadsleden nog wel serieus genomen werden, aangezien 3 van de 6 wethouders spoorloos waren verdwenen...... Als de bliksem kwamen ze weer terug op hun plek in de raadszaal, op de tribune! Hoewel wethouders normaliter natuurlijk niet bij gemeenteraadsvergaderingen aanwezig moeten zijn, waren zij er voor de installatie van hun collega Lankreijer. Hun afwezigheid behoeft dus geen excuus. Toch kan ik me daar iets bij voorstellen..... Bij een zo lange vergadering, met vaak dezelfde opmerkingen, is het ook -of moet ik zeggen juist´ - op de publieke tribune best gaap-verwekkend.

Duaal wennen
Als ik hoor hoe de politici, ´de burger´ bij de politiek willen betrekken en mondiger maken, dan vrees ik het ergste...... Natuurlijk blijft die burger weg bij dit soort vergaderingen in de toekomst. Het gaat niet over ´met´ de burger, maar over raadsleden in gesprek met elkaar ´over´ die burger. Het is dus allemaal nog even wennen, dat duale stelsel in de praktijk. En het werd er wel laat door.... 00.15 uur.
Maar ja, alle begin is moeilijk!

Tekst en foto´s: Greta Verduin